WEBSITE     van

Frank Boon(Bijgewerkt  14  mei 2018 )

 

U kunt mij ook vinden op Facebook (www.facebook.com), op Twitter (www.twitter.com) en op Linkedin (www.linkedin.com).

HET IS LENTE !!!!! ( De lentemaanden, maart april en mei).Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Laten we hopen dat het eindelijk vrede in de wereld wordt. Laten we hopen dat het eindelijk vrede in het Midden-Oosten wordt.------Israel, geef de laatste bezette gebieden terug aan de Palestijnen !! Dan kunnen de Verenigde Naties instaan voor veilige grenzen.

Khalid doet U ook allemaal de groeten !

OPROEP :  WAT VINDT U VAN DEZE WEBSITE ? VINDT U HEM WETENSCHAPPELIJK CORRECT ? VINDT U HEM KRITISCH ?  GEEFT U ALSTUBLIEFT UW MENING .  MAILEN AAN :  frankboon1@live.nl  . U KRIJGT GEGARANDEERD ANTWOORD ..

Teken ook de petitie op :     www.geenbtwverhoging.nl   (Wij willen voorkomen, dat het wetsvoorstel van het VVD/CDA/D66/ChristenUnie-kabinet, om de BTW-belasting op gewone dingen , zoals voeding, vanaf 2019 met 3 procent te verhogen, in de herfst van 2018, door de Tweede Kamer wordt aangenomen)

Woensdag 22 november 2017 waren er vervroegde gemeenteraadsverkiezingen voor 6 nieuwe gemeenten onder andere  Leeuwarden , waar de PvdA verreweg de grootste partij bleef, met ruim 26 procent. Wellicht is dit ook de landelijke trend. VVD en D66 verliezen flink.( meer hierover, met de uitslagen, hier naar beneden in item-19). --------------Woensdag 21 maart 2018 waren er in vrijwel het hele land gemeenteraadsverkiezingen. Groen Links was de grote winnaar. Nu is Groen Links de grootste partij in onder meer Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Haarlem, Delft en Wageningen. GEFELICITEERD GROEN-LINKS !!!! De VVD won, maar verloor heel wat ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Het CDA bleef ongeveer hetzelfde, terwijl D66, PVV, PvdA en SP verloren. De PvdA deed het wel iets beter dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. Landelijk ongeveer 1,5 procent meer.(voor meer hierover hier naar beneden, item-19.) Diezelfde dag was er ook het referendum over de "Sleepwet", dat wil zeggen de wet die de overheid grote bevoegdheden geeft burgers af te luisteren, hun e-mails en internet-gedrag te volgen , enzovoorts. De uitslag is dat een kleine meerderheid van de bevolking tegen heeft gestemd.--------Waarschijnlijk in november dit jaar 2018, uitgestelde gemeenteraadsverkiezingen in nieuw gevormde gemeenten, onder andere : groot-Groningen------Volgend jaar , in maart 2019 zijn er de Provinciale Statenverkiezingen , waarbij we indirect ook een nieuwe Eerste Kamer kiezen. En in mei 2019 zijn er weer verkiezingen voor het Europese Parlement.

Koning Willem-Alexander zei onder meer in zijn kersttoespraak op 25 december 2017  : "Een land van vrije mensen waar het antwoord op de vraag "wie ben ik ?" nooit volledig samenvalt met het antwoord op de vraag ; "wie zijn wij ?"  

 1. HET IS LENTE !!!!!!!! ( de weerkundige lente:  maart, april, mei)  .Het laatste weekend van oktober , in de nacht  van zaterdag de 28e op zondag de 29e, de laatste zondag van oktober, moest om 03.00 uur de klok een uur teruggezet . Toen was het weer wintertijd. De kortste dag van het jaar was vorig jaar 21 december 2017. Toen, om 17.28 uur , Nederlandse tijd, stond de zon het zuidelijkst : boven de steenbokskeerkring op het zuidelijk halfrond. De eerstvolgende dag- en nacht-evening , wanneer de zon weer boven de evenaar staat is 20 maart 2018 , om 17.15 uur, dan begint de astronomische lente , tot de langste dag van het jaar 21 juni 2018.. In het laatste weekend van maart 2018 begint de zomertijd weer.(binnenkort meer).
 2. "Het leven is zo mooi , zo mooi....."        "Hou van het leven , het leven houdt van jou !"
 3. ER IS HOOP , LIEFDE  EN TOEKOMST !!!!!!!!!
 4. Liefde is iets ondoorgrondelijks. Liefde kun je niet meten , niet met een weegschaal , niet met een galvanometer, niet met een thermometer. En toch is ie er soms opeens : de liefde !
 5. (Na 3 jaar studeren , ben ik nou (winter 2017-2018) , sedert 2014 , voor 46 cursussen op universitair niveau geslaagd van universiteiten over de gehele wereld , via www.edx.org). ( 22 juni 2017 , heb ik van de TU Delft een mail gekregen , waarin ze mij feliciteerden dat ik tot dan toe tot de best presterende 1 procent studenten behoorde van hun MOOC-micromaster Solar Energy . De T U schrijft dat ik heb laten zien dat ik de motivatie en het intellect heb om deze micromaster te voltooien . En dat , terwijl ik tijdelijk gestopt was met deze opleiding . -zie ook de pagina ACTUEEL van deze website , item-3--. Ik mag de T U Delft en mijn aanhang niet teleurstellen , en ik heb de TU ook gemaild , dat ik zeker van plan ben de micromaster Solar Energy te voltooien.Inmiddels (september 2017) ben ik verder gegaan met de nieuwe cursus : Solar Energy , Photovoltaic Technologies. In november 2017 , volgen nog Photovoltaic Energy Conversion en Photovoltaic Systems en in februari 2018 Photovoltaic Microgrids en een eind-opdracht-cursus).
 6. IN 2018 BESTAAT NEDERLAND 1000 JAAR.          29 JULI 1018 VERKLAARDE GRAAF DIRK DE DERDE HOLLAND ZELFSTANDIG MET DE TOL BIJ VLAARDINGEN.
 7. Nederland is zo langzamerhand de viespeuk van Europa . In 2016 kwam nog maar 6 procent van ons energiegebruik uit duurzame bronnen , met name wind- en zonne-energie , ongeveer hetzelfde percentage als in 2015, terwijl de uitstoot van het broeikasgas CO2 in die jaren weer iets gestegen is , vooral door de groei van de economie . De doelstelling van Nederland , volgens het energie-akkoord van 2013 is , dat wij in 2020 minstens 14 procent duurzame energie hebben . Inmiddels is de vergunning afgegeven voor de bouw van 2 windenergieparken op de Noordzee ter hoogte van Zeeland , de grootsten van de wereld , waardoor het aandeel van duurzame energie boven de 10 procent komt , maar zelfs als er voor 2020 nog 3 windmolenparken op zee worden gebouwd is het de vraag of we dan de doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 gehaald wordt . Het valt hier wel mee met elektrische auto's. In 2016 was ongeveer 6 procent van de verkochte auto's elektrisch. In Noorwegen meer dan 30 procent , maar in landen als de Verenigde Staten en China veel minder : rond 1 procent. Twaalf jaar geleden was uit onderzoek al gebleken dat de randstad , de grote steden in het westen van Nederland , het gebied met de meeste luchtverontreiniging van Europa is . En dat is nog steeds zo . Logisch dat nou (september 2017) de rechter voor de tweede keer de milieubeweging , ook Milieudefensie gelijk heeft gegeven in haar eis aan de staat de luchtverontreiniging aanzienlijk te verminderen. In landen als Portugal en Ierland is nou al ongeveer 30 procent van de energie duurzaam en ook Denemarken , Duitsland , Noorwegen en zelfs Groot-Brittannie en Frankrijk zijn veel verder met duurzame energie dan Nederland
 8. Sinds donderdag de 26 oktober 2017 heeft Nederland een nieuw kabinet  . Dit is het kabinet Rutte-3  , een coalitie van VVD , CDA , D66 en ChristenUnie  , door sommigen van de linkse oppositie al "rechts met den Bijbel" genoemd . Gezien de signatuur van het kabinet , kunnen we inderdaad a-sociale maatregelen verwachten , die de verschillen tussen arm en rijk vergroten, ongelijke kansen , het meten met twee maten , in het onderwijs al , bezuinigingen in plaats van investeren in de toekomst en bekrompen maatregelen zoals law- en order -maatregelen. Volgens uitgelekte plannen worden de rijken nog rijker ten koste van de lage inkomens . Het toptarief van de inkomensbelasting , inkomens boven zeg euro 68.000 per jaar ( ruim zeven-honderdduizend personen in Nederland) zou enkele procenten omlaag gaan , van 62 naar 59,5 procent , wat deze rijken minstens meer dan 1300 euro per jaar extra oplevert,terwijl het speciale tarief voor de laagste inkomens , zo beneden de euro 20.000 per jaar(ruim 6 miljoen personen in Nederland) wordt opgeheven. Deze mensen gaan nou eenzelfde percentage belasting betalen als de midden -inkomens, ook ruim 6 miljoen Nederlanders , namelijk ongeveer 37 procent en er zo ongeveer 100 euro per jaar gemiddeld op achteruitgaan. De middeninkomens zouden er zo wel op vooruitgaan , ongeveer euro 1000 per jaar , wat wel minder is dan de inkomens van de rijken , vanaf zo euro 68.000 per jaar en de superrijken , met inkomens vanaf ver boven de euro 100.000 per jaar , die gaan er helemaal vele duizenden euro,s perjaar op vooruit. Bovendien lijkt het er op dat het lage BTW-tarief van 6 procent met 3 procent omhoog gaat , waardoor vooral de elementaire levensbehoeften als voeding en openbaar vervoer, boeken, die we toch allemaal nodig hebben , duurder gaan worden , waaronder juist de laagste inkomensgroepen lijden. Een gemiddeld gezin met twee kinderen gaat er zo maar liefst zeg 20 euro per maand op achteruit , dat is euro 240 per jaar. Het is dus gelogen door een aantal deskundigen en voorlopig ook door het NOS-journaal en meerdere andere media en door premier Rutte (VVD) en vice-premier Ollongren(D66) dat de ruim 6 miljoen "allerarmsten" in Nederland er met het nieuwe VVD/CDA/D66/ChristenUnie-kabinet er in koopkracht op vooruitgaan .Vooral de ouderen onder hen en de uitkerings-gerechtigden gaan er op achteruit , ook volgens het CPB. Ook met aanvullende maatregelen als verhoging van de kinderbijslag en kindertoeslag en iets minder belasting voor de gepensioneerden , vanaf 66 jaar oud nou , waarvoor voorlopig 1,4 miljard per jaar is uitgetrokken , gaan de mensen met de laagste inkomens er in koopkracht flink op achteruit.........Het is niet de bedoeling dat Nederland , door wan-beleid van het nieuwe kabinet toch weer in een recessie komt , wat je al in 2019 zou kunnen merken, bijvoorbeeld doordat Nederland kapot bezuinigd wordt , met als gevolg achteruitgaande economie en uiteindelijk ook weer stijgende werkloosheid. Door de bovengenoemde verschillende belastingmaatregelen van het  VVD/CDA/D66/CU-kabinet zouden er per jaar ongeveer 5 miljard euro minder inkomsten zijn , waardoor er bezuinigd moet gaan worden . Er gaat meer geld naar defensie en misschien ook naar justitie en veiligheid , en meer naar het onderwijs , al zou dit vooral hogere salarissen en kleinere klassen zijn , dus niet meer gelijke kansen en gelijke kansen voor iedereen ,zodat wellicht op sociaal noodzakelijke uitgaven , als zorg ,  armoedebestrijding alsmede op kust- en waterbescherming en op de energietransitie en op investeringen in wegen , spoorwegen , nieuwe bedrijfsterreinen en ondersteuning van de bedrijvigheid alsmede de volkshuisvesting , de bouw flink bezuinigd gaat worden . Dit is volkomen asociaal beleid , de pest voor de toekomst ook en slecht voor de economie.Het beoogde kabinet wil ook de winstbelasting voor kleine en grote bedrijven met een aantal procenten laten dalen , wat de staat per jaar 3 miljard euro minder aan inkomsten oplevert en de dividend-belasting afschaffen, wat geen enkel nut voor de economie zou hebben , in tegenstelling wat het kabinet erover zegt. Door de winstbelasting zo omlaag te laten gaan , steunt het kabinet de kapitalisten en het groot kapitaal (om de bedrijvigheid te bevorderen en de investeringen daarvoor te stimuleren en bepaalde activiteiten voor Nederland te behouden , kan het kabinet beter hele andere maatregelen nemen) en het ontslagrecht gaat versoepeld worden , waarmee ook bewezen is dat het  VVD/CDA/D66/ChristenUnie kabinet het kabinet van het kapitalisme, de rijken en het groot-kapitaal is en van hun de gewone mensen  verder  in de modder, de slijk kunnen gaan komen en het kan ze niets schelen.------------------------------------------------------------------------------U kunt de brede maatschappelijke petitie ondertekenen op : www.geenbtwverhoging.nl   .In de herfst van 2018, na Prinsjesdag, wil het VVD/CDA/D66/Christenunie-kabinet het voorstel tot verhoging van het BTW-tarief voor gewone dingen zoals voeding met 3 procent, in de Tweede Kamer brengen. Wij willen voorkomen dat dit asociale voorstel wordt aangenomen.
 9. De nieuwe president van de Verenigde Staten , Donald Trump , heeft recent (februari 2017) gezegd dat we serieus rekening moeten houden met nieuwe oorlogen en dat de Verenigde Staten weer oorlogen moeten gaan winnen .----Rot toch op , we willen helemaal geen oorlog . De wereld is (zie hier naar beneden ook ) in feite vreedzamer geworden . We zijn tegenwoordig, over de gehele wereld , te hoog opgeleid om er in te trappen . Laat je niet opstoken !! ----En wat hebben we nou (mei 2018) : er komt waarschijnlijk nog deze maand of anders volgende maand een topontmoeting tussen president Trump en de Noord-Koraanse president/leider Kim Jung Il met besprekingen over onder andere verregaande ontwapening op het gehele Koreaanse schiereiland en ook erbuiten en het eerste buitenlandse bezoek van Donald Trump was begin 2017 aan Saoedi Arabie en direct daarna aan Israel en de Palestijnen. Misschien gaat Donald Trump wel helpen vrede in het Midden-Oosten te bereiken.
 10. In de Elsevier van 10 juni 2017 staan de resultaten naar aanleiding van onderzoek van gegevens over afgestudeerd academici en HBO'ers  van 2004 en 2015 .Gegevens over tijd dat het duurde voor het verkrijgen van een volwaardige baan en of er na 10 jaar een volwaardige baan was en ook over het inkomen . Daaruit blijkt dat in Nederland wat de afgestudeerd academici betreft , de geneeskundigen er het best af zijn , dan volgen de beta's , dan de gamma's en de alpha's hebben gemiddeld de minst goede toekomst .
 11. Er is veel kritiek de laatste tijd , van Amnesty International bijvoorbeeld ook , op minister-president Rutte (VVD) , in verband met zijn uitspraken , dat mensen die zich niet aan de Nederlandse normen en waarden houden , kunnen "oppleuren" naar het buitenland.
 12. Minister-president Mark Rutte (VVD) had het bij de presentatie op 10 oktober 2017 van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet , een coalitie van VVD , CDA , D66 en ChristenUnie , over gewone, normale mensen. Tsja, wat is normaal en is meneer Rutte zelf wel normaal ? Normaal is ook wel gemiddeld , zoals de meeste mensen zijn en het lijkt wel of meneer Rutte geen afwijkend gedrag tolereert. Lekkere man . Normaal is ook wel dat gemiddelde , dat je wilt trouwen en je gezin met kinderen wil gaan stichten . Nou is meneer Rutte (50 jaar oud inmiddels) nog steeds vrijgezel en we weten niet of meneer Rutte werkelijk wel ooit heeft willen trouwen en kinderen willen krijgen. MISSCHIEN is meneer Rutte niet erg gelukkig in de liefde , dat weten we niet . Maar ik zeg dat meneer Rutte niet normaal , niet gemiddeld is. Meneer Rutte is namelijk lid van de VVD , een partij die nou eenmaal bevordert, met hun liberalisme en anderszins manier van doen , dat de kleine groep rijken steeds rijker wordt ten koste van de grote groep armere mensen. Als je dat wilt , dan ben je een minderheid , dan ben je niet gewoon en "normaal".
 13. De toenmalige president van de Verenigde Staten , George Bush senior (1989-1993), heeft toen gezegd : "Wij hebben de koude oorlog gewonnen". Dit is niet waar . De val van de Berlijnse muur was een overwinning van het Duitse Volk en de komst van democratische verkiezingen in landen van het oost-blok en Rusland was een overwinning ook van het Russische volk .
 14. D66 is een heel enge politieke partij . D66 is helemaal niet links ook , ze hebben voor het groot-kapitaal gekozen , net als het CDA . D66 staat dichter bij de dood dan bij het leven . Ze willen soft-drugs legaliseren in plaats van ontmoedigen . En ze willen mensen dood maken , die anderen tot last zouden zijn .
 15. DE NIEUWSTE ZAKEN , DEZE PERIODE 2016-2017 ,EN DE TIJD DAARNA ,OP DEZE WEBSITE EN WAT U DE KOMENDE TIJD OP DEZE WEBSITE KUNT VERWACHTEN .Nou reeds , nieuwe dingen op de pagina's onderwerpen Natuurkunde , op de subpagina Kwantummechanica ervan , op de pagina onderwerpen wiskunde , op de subpagina niet-opgeloste problemen van de wiskunde ervan , op de pagina astronomie/sterrenkunde , op de pagina de Nederlandse economie en zeer veel nieuwe dingen op de pagina inleiding filosofie van deze website ,en op nog meer pagina's.( Ik zal mij in de komende tijd , de verplichting opleggen een bepaald onderwerp uit de Wiskunde te bestuderen en hierover te publiceren op de pagina : Onderwerpen van de Wiskunde van deze website - ik ga er hierbij uit van de publicatie van 2007 van de twee Franse wiskundigen in Journal of Functional Analysis).
 16. DINSDAG 8 NOVEMBER 2016 , HEEFT DE NEDERLANDSE NATUURKUNDIGE ERIK VERLINDE , HOOGLERAAR AAN DE (GEMEENTELIJKE) UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM , ONDER ANDERE IN HET NOS-JOURNAAL , ZIJN NIEUWE ZWAARTEKRACHTTHEORIE MET ZIJN NIEUWSTE INZICHTEN OVER DE ZOGENAAMDE DONKERE MATERIE IN HET HEELAL BEKEND GEMAAKT . Zuiver aan waarnemingen   met de modernste telescopen , aan andere sterrenstelsels ook dan ons eigen "Melkwegstelsel" is "nieuwe Natuurkunde" af te leiden (eigenlijk : te beredeneren . Zie ook op de pagina's astronomie/sterrenkunde en onderwerpen Natuurkunde , onderaan , van deze website), waardoor wij onder andere tot de conclusie kunnen komen , dat het heelal anders in elkaar zit , dan we tot nou toe meenden te weten/vermoedden , met ook nieuwe inzichten over de zogeheten oerknal-(big bang)-theorie , die volgens steeds meer geleerden onlogisch (volgens mij ook ),of zelfs een illusie is. De zogeheten statisch heelal -theorie (steady-state-theory) is nou weer waarschijnlijk . (zie ook onder andere op de wetenschaps-pagina van de Volkskrant van 18 januari 2017 , erover)------.(Veel meer over de bevindingen van professor Verlinde , op de pagina's Onderwerpen Natuurkunde en Astronomie/sterrenkunde van deze website )..
 17. De Technische Universiteit Delft is eind februari 2017 gekomen met de aankondiging van een Micro-Master Solar Energy , bestaande uit 5 cursussen , die ruim een jaar duurt, te beginnen in april 2017 , welke binnen een opleiding Sustainable Energy (Duurzame Energie) gevolgd kunnen worden. Ik heb me voor deze Micro-Master ingeschreven, maar ik vind deze cursus te moeilijk en te saai .Eigenlijk niet te moeilijk ; ik ben goed begonnen ; maar de examinering is zodanig ingericht dat ik die momenteel niet kan doen . Ik ben er  tijdelijk mee gestopt en inmiddels (september 2017) mee verder gegaan. 5 september 2017 ging ook de cursus  Sustainable Energy : design a renewable future van de TU Delft weer van start . Ik heb me ook voor die cursus ingeschreven en ben er inmiddels voor geslaagd , met een score van 88 procent , officieus een 9- . Met een score van 100 procent goed, een 10 dus, ben ik nou (december 2017) ook geslaagd voor de Russische cursus over Batterijen , Brandstofcellen en hun rol in de moderne samenleving.
 18. De afgelopen Tweede-Kamer-verkiezingen waren op  woensdag 15 maart 2017.De uitslag was een ruk naar rechts.(zie verder : op deze pagina , verder naar beneden, items- 41 , 42en 48)
 19. Vervroegde gemeenteraadsverkiezingen in 14 gemeenten op 22 november 2017 voor de vorming van 6 nieuwe gemeenten. 3 in Friesland , 2 in Groningen en 1 in Gelderland. De vraag is hoe doen de 4 regeringspartijen het ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van maart dit jaar en ook herstelt de Partij van de Arbeid zich ten opzichte van de maar 6 procent die zij toen scoorde In Leeuwarden bleef de PvdA verreweg de grootste partij, met ongeveer 26 procent van de stemmen. Dit moet 21 maart aanstaande met de gemeenteraadsverkiezingen dan , ook landelijk kunnen. In Sudwest Fryslan en in Waadhoeke in Friesland bleef het CDA de grootste partij met in Sudwest Fryslan de PvdA de tweede net zoals in Westerwolde (oost-Groningen) waar gemeentebelangen de grootste werd en in middenGroningen werden de drie grootsten Gemeentebelangen, SP en PvdA de grootsten , alle 3 even groot. In Zevenaar (Gelderland) werd de lokale lijst de grootste . In alle 6 gemeenten leden VVD en D66 enorm verlies. 2 februari 2018 : Inmiddels zijn de eerste polls gehouden voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande. In grote universiteitssteden als Amsterdam , Utrecht en Nijmegen kan Groen Links de grootste partij worden, in Den Haag blijft nu D66 de grootste , met ongeveer 16 procent ongeveer hetzelfde als 4 jaar geleden en groter dan bij de Twwede Kamerverkiezingen vorig jaar. De VVD staat nu 2e , groter dan 4 jaar geleden , maar aanzienlijk kleiner dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. De PVV staat op flink verlies evenals de Haagse Stadspartij. De groep/de Mos , een afscheiding van de PVV wint wat. Het CDA, de SP en de PvdA staan op wat verlies ten opzichte van 4 jaar geleden , dat betekent wel dat de PvdA wat wint ten opzichte van de Tweede Kamer-verkiezingen , vorig jaar. 27 februari 2018 : inmiddels is in Den Haag de 2e officiele 2e verkiezingspoll gehouden. De VVD wint nu verder en staat nou op ongeveer 15 procent , de grootste partij , maar aanzienlijk kleiner dan een jaar geleden met de Tweede Kamerverkiezingen. D66 gaat achteruit , staat nu 2e met ongeveer 13 procent en GroenLinks en groep-De Mos staan 3e en 4e met ongeveer 11 procent en de PvdA en de PVV delen de 5e/6e plaats met ongeveer 9 procent. Woensdag 14 maart 2018 , een week voor de verkiezingen, volgt de 3e en laatste poll. (binnenkort meer).
 20. .DE ZOGENAAMDE NIEUWE ECONOMIE IS TERUG IN NEDERLAND.---NEDERLAND HEEFT TEGENWOORDIG  BLIJVEND EEN DUURZAME , GESTAGE ECONOMISCHE ONTWIKKELING (TENZIJ ER EEN RAMP GEBEURD. DAT KAN OOK HET MET BOTTE BIJL BEZUINIGEN DOOR HET BEOOGDE NIEUWE VVD/CDA/D66/CU-KABINET ZIJN).-------------------------(Vanaf 10 november 2017), op de pagina De Nederlandse Economie nieuwe cijfers over de Nederlandse economie.--(vanaf 16 augustus 2017), op de pagina De Nederlandse Economie nieuwe cijfers over de Nederlandse economie en over de vorderingen bij de kabinetsformatie.----------------In mei 2017 is de industriele produktie met 3,9 procent gestegen , ten opzichte van mei 2016. In mei 2017 is de export met 3,3 procent gestegen ten opzichte van mei 2016. De werkloosheid is in juni 2017 beneden de 5 procent gekomen : 446.000 , dat is 4,9 procent.)--------------.Ook in het eerste kwartaal van 2017 (januari, februari, maart) is de Nederlandse economie flink gegroeid : met meer dan 2 procent ten opzichte van een jaar ervoor.------14 februari 2017 , waren er nieuwe cijfers over de Nederlandse economie en over de economie van andere landen . De Nederlandse economie is ook het vierde kwartaal van 2016 weer flink gegroeid en over geheel 2016 bedroeg de economische groei 2,1 procent , hoger dan het Europese gemiddelde. Overigens is in alle 28 landen van de EU (Europese Unie) de economie in 2016 gegroeid , dus ook in Griekenland en de verwachting is dat dit ook over geheel 2017 en ook over geheel 2018 zo zal zijn .. En de werkloosheid van Nederland is in december 2016 verder gedaald tot ongevveer 482.000 , dat is ongeeer 5,4 procent van de beroepsbevolking nog.(Meer hierover , met name op de pagina de Nederlandse economie van deze website).. ......===============================--- Nederland ( met wie van in pricipe alle plusminus 200 landen van de gehele wereld , wij meer of minder handel hebben) de levereingscontracten van onze producten , goederen en diensten , met klanten/leveranciers overal in de wereld. --De beroepsbevolking van Nederland is gedefinieerd als die personen in Nederland , vanaf 15 jaar oud de afgelopen zeg 20 jaar was de werkloosheid in Nederland het hoogst in februari 2014 , namelijk ongeveer 695.000)----------------- HET IS NOU ZEKER DAT DE NIEUWE ECONOMIE (ZIE DIE PAGINA -die zo heet..., OP DEZE WEBSITE) DEFINITIEF IN NEDERLAND IS ZEKER TOT IN DE VERRE TOEKOMST , DUS NOOIT MEER EEN ECONOMISCHE RECESSIE IN NEDERLAND , TENZIJ ER EEN RAMP GEBEURT  ----Het is niet de bedoeling dat het beoogde VVD/CDA/D66/CU -kabinet Nederland gaat kapot-bezuinigen, en bijvoorbeeld ook niet goed gaat investeren(Zie verder de pagina's : de Nederlandse Economie en ook De Nieuwe Economie van deze website)-
 21. Vanaf toen (8 juli 2016) tot en met 8 september 2016 lag de nieuwe "definitieve" VERGUNNING VOOR DE KERNENERGIECENTRALE BORSELE (KCB) , van de minister van Infrastructuur en Milieu ,ter inzage. ook te bezichtigen op : www.anvs.nl.............. . Tot die tijd kunt u , als belanghebbende ,een bezwaarschrift daartegen in dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en tevens de voorzitter verzoeken om een voorlopige voorziening . Maakt u alstublieft van dit recht gebruik. (zie naar beneden op deze pagina ook , item-45 en items-69 tot en met 78 ) .
 22. DE KORTSTE DAG VAN HET JAAR is niet altijd 21 december . vorig jaar , 2016 , wel . De zon stond in, 2016 , het zuidelijkst , namelijk boven de zogeheten steenbokskeerkring , op het zuidelijk halfrond van de aarde , die dag , om 18.11 uur , Centraal Europese wintertijd , dan . 21 december 2016 , gaat de zon op , in midden Nederland , omstreeks  08.46 uur en onder omstreeks  16.30 uur ; echter respectievelijk op 31 december 2016 het laatst op , omstreeks 08.48  uur en op 12 december 2016 het vroegst onder , namelijk omstreeks 16.26 uur.-----De dag-en-nacht-evening , dat is wanneer de zon precies boven de evenaar staat , is niet ieder jaar op 21 september .
 23. NEDERLAND HEEFT  17 MILJOEN INWONERS !! 21 maart 2016 bereikte Nederland de 17-miljoen inwoners en de bevolking blijft groeien . Er is zowel een geboorte-overschot in Nederland als een immigratie-overschot . Dat wil zeggen dat er zich meer mensen vestigen , dan dat er naar het buitenland vertrekken Vooral in de randstad , het stedelijke gebied in het westen van het land , nam de bevolking de afgelopen 15 jaar toe. (bron CBS).--*************
 24. NEDERLAND  BLIJVEND UIT DE RECESSIE !!!!  SEDERT ONGEVEER DRIE JAAR , SEDERT 2013, GROEIT DE NEDERLANDSE ECONOMIE WEER EN IS EIND 2015 - BEGIN 2016 HARDER GAAN GROEIEN . .......EN : DE WERKLOOSHEID IS DALENDE.-------------------Vrijdag 13 mei 2016 , waren er weer nieuwe cijfers over de Nederlandse economie en die van andere landen . De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal ( januari, februari , maart) weer gegroeid ten opzichte van het vorige kwartaal , namelijk met 0,5 procent . En ten opzichte van een jaar ervoor groeide de Nederlandse economie met 1,4 procent . Deze groei was gematigd , omdat er veel minder aardgas uit Groningen komt en omdat Nederland volgens het energie-akkoord overschakelt op duurzame energie . De economie van alle 18 landen van de Eurozone groeide het derde kwartaal van 2016 , ten opzichte van het kwartaal ervoor , ook , namelijk met 0,3 procent . De Duitse economie groeide met 0,2 procent . Frankrijk ook met 0,2 procent . Groot-Britannie met 0,5 procent . Belgie met 0,2 procent .........----De economie van alle 18 landen van de Eurozone groeide het eerste kwartaal van 2016 , ten opzichte van het kwartaal ervoor , ook , namelijk met 0,5 procent . De Duitse economie groeide met 0,7 procent . Frankrijk met 0,5 procent . Groot-Britannie met 0,4 procent . Belgie met 0,2 procent .(binnenkort meer). ( zie verder op de pagina : de Nederlandse economie van deze website .)**********************
 25. Woensdag 30 maart  2016 , zijn VAN HET CENTRAAL PLANBUREAU (CPB) verdere vooruitzichten en mogelijkheden voor Nederland en de Nederlandse economie , voor de komende jaren , de komende kabinetsperiode ook , tot 2021 gekomen. Volgens het CPB is het zeer aannemelijk dat de Nederlandse economie ""gestaag"""blijft groeien tot en met 2021 en wel met een (matig) gemiddelde van 1,8 procent per jaar. (zie verder op de pagina de Nederlandse economie van deze website.)----------------------------------------------------------------------------------
 26. OP DE PAGINA  ACTUEEL  DE NIEUWSTE ZAKEN  .------
 27. ER WORDT TEGENWOORDIG STEEDS MEER VAN UIT GEGAAN DAT  de oerknal (de Big Bang) , ongeveer 14 miljard jaar geleden , niet het begin van de materie in het heelal was , maar dat er voor die tijd ook heel wat geweest moet zijn . Er zijn interessante filmpjes over dit onderwerp op www.youtube.nl te vinden , bijvoorbeeld zoek onder "the parallel universums". Zie verder ook de pagina's sterrenkunde/astronomie , natuurkunde en inleiding filosofie van deze website
 28. .Tegenwoordig wordt steeds meer DE NIET-WETENSCHAPPELIJKHEID VAN VELE PSYCHOLOGISCHE EN SOCIOLOGISCHE ONDERZOEKEN en ook van de economische wetenschap aangetoond . Deze zogenaamde mens-wetenschappen zijn boterzacht , dat wil zeggen dat de uitkomsten lang niet zeker zijn en ook bij nader inzien helemaal onjuist kunnen blijken te zijn en het trieste is ook dat de dus vaak niet-wetenschappelijke conclusies ervan ten onrechte gebruikt en ook misbruikt kunnen worden en dit is in de loop der tijden ook gebeurd . Veel inzichten in de psychologie en de sociologie en dergelijke zijn ook meningen , niet alleen de meningen van de onderzochte personen , maar ook de conclusies van de onderzoekers . Een mening is iets subjectiefs : wat de een mooi vindt vindt de ander lelijk. Zie verder de pagina inleiding filosofie van deze website . Het balletje is aan het rollen geslagen !!! 
 29. Dinsdag 8 november 2016 , heeft de Nederlandse Natuurkundige , in de snaartheorie gespecialiseerde Erik Verlinde , hoogleraar aan de (gemeentelijke ) Universiteit van Amsterdam ,in het NOS-journaal ,zijn nieuwe inzichten bekend gemaakt over zogeheten DONKERE MATERIE , met zijn NIEUWE ZWAARTEKRACHTTHEORIE. Zuiver aan waarnemingen , met de modernste telescopen , aan bijvoorbeeld andere sterrenstelsels in het heelal  dan onze Melkweg , is ""nieuwe Natuurkunde"" af te leiden , waardoor we tot de conclusie komen ook , dat het heelal anders in elkaar zit , dan we tot voor kort vermoeden/meenden te weten en ook nieuwe inzichten over de zogenaamde Big Bang-theorie. (zie voor meer hierover onder andere de pagina astronomie/sterrenkunde van deze website ).Ook professor Verlinde noemt de oerknal-theorie slechts een illusie .
 30. Wanneer beginnen omstreeks 1 september 2017 de colleges weer aan de Technische Universiteit Delft van het nieuwe studiejaar 2017-2018 ?--Maandag 4 september 2017 .Het nieuwe studiejaar is in 4 delen verdeeld : vier perioden van 6 weken , 2 voor en 2 na de jaarswisseling . Succes in het nieuwe studiejaar !!!
 31. NIEUWS: de Technische Universiteit Delft heeft misschien wel de eerste kwantum-computer ontwikkeld !! (binnenkort meer). Aan de Technische Universiteit Delft , zo is in de week van 19 oktober 2015 bekend geworden ,is aangetoond met een experiment op de campus , dat twee elementaire deeltjes , hier elektronen , maar ook fotonen ,op afstand van elkaar elkaars zogeheten quantumtoestand kennen , tegelijkertijd , dus sneller dan met de snelheid van het licht . Maar sneller dan het licht kan niet .Het heet dat die twee deeltjes -verstrengeld zijn .Hiermee wordt bedoeld , dat toen de twee deeltjes bij elkaar waren , ze van elkaar onthouden hebben , hoe elkaars kwantumtoestand is .(zie voor de theorie hierover op de subpagina kwantummechanica van de pagina onderwerpen Natuurkunde) .Einstein heeft hier overigens over gezegd , plusminus 1930-1955, dat als dit zo is het een spookeigenschap van de deeltjes is , wat anders dat hij gezegd en zeker niet aangetoond heeft , dat dit niet kan .Einstein probeerde dit wel .
 32. NIEUWE DINGEN op de pagina astronomie/sterrenkunde van deze website ! De komende tijd (winter 2016/2017) op deze website : nog  meer over Kwantummechanica ( op de subpagina Kwantummechanica van de pagina onderwerpen Natuurkunde ) , voltooiing van de publicatie van het volledige bewijs van de 1e  en 2e  onvolledigheidsstelling van Godel op de pagina de 23 onopgeloste problemen van de Wiskunde van David Hilbert en nieuwe dingen op de pagina onderwerpen Wiskunde , eerst over Functionaalanalyse , onderwerp : metrische ruimten ,en ik ga verder op de subpagina : onopgeloste problemen van de wiskunde , en nog meer, ook weer van Karl Popper ).
 33. Het Centraal Plan Bureau (CPB) verwacht nou ( 7 maart 2016 ) voor 2016 een door de internationale situatie EEN WAT GEMATIGDE MAAR AANHOUDENDE ECONOMISCHE GROEI voor Nederland ( namelijk 1,8 procent) die ook in 2017 aanhoudt (verwacht 2 procent ) en doorzet tot in ieder geval 2021 .Mijns inziens kan en ZAL DE WERKLOOSHEID VEEL MEER DALEN dan het CPB voorspelt , namelijk tot omstreeks 400.000 eind 2017.--------------NEDERLAND  BLIJVEND UIT DE RECESSIE .   SEDERT ONGEVEER 3 1/2 JAAR , SEDERT 2013 , GROEIT DE NEDERLANDSE ECONOMIE WEER    EN IS EIND 2015-BEGIN 2016   HARDER GAAN GROEIEN ........EN : DE WERKLOOSHEID IS DALENDE.  .(VERDER DALENDE, TOT OMSTREEKS 300.000 IN 2019).
 34. Over geheel 2015 groeide de Nederlandse economie met 1,9 procent ten opzichte van 2014 . De grootste economische groei sedert 2008 . Ook in bijna alle 28 landen van de Europese Unie is de economie in het laatste kwartaal van 2015 harder gaan groeien .China is niet in een recessie gekomen en Braziliie zit er nog in .(november 2016 :) De groei van de economie van India wordt voor 2016 op bijna 10 procent geschat en voor 2017 op ongeveer 7,6 procent . De groei van de economie van China wordt voor 2016 ongeveer 6,8 procent geschat en voor 2017 ongeveer 6,5 procent .De effectenbeurzen , onder andere de AEX , stijgen weer . Nou ben ik geen kapitalist , integendeel , maar het kan een aanwijzing zijn dat we in 2016 gelukkig niet in een recessie komen en dat de economie gewoon door blijft groeien( zie verder ook wat naar beneden op deze Homepage , over de Nederlandse economie en bijvoorbeeld ook op de pagina Actueel ).----------------------------------------------------------------------------------------
 35. ARTIKEL IN DE VOLKSKRANT VAN 14 MAART 2016 .*****RELIGIE . ROL VAN GELOOF IN NEDERLAND STEEDS KLEINER .************* Geloof en God spelen een steeds minder belangrijke rol in de Nederlandse samenleving . Dat blijkt uit onderzoek dat KRO Kruispunt heeft laten doen . Het onderzoek laat zien dat Nederland niet alleen geen christelijk land meer is , maar ook de verwachte opmars van spiritualiteit niet doorzet . 68 procent van de (2100) ondervraagden zegt buitenkerkelijk te zijn , 25 procent is christelijk , 5 procent moslim en 2 procent hangt een andere niet-christelijke godsdienst aan . Een kwart van de ondervraagden zegt atheist te zijn . In 2006 was dat nog 14 procent . Verder beschouwt 31 procent zichzelf als spiritueel , terwijl dat tien jaar geleden nog 40 procent was . Het aantal mensen dat gelooft "in iets als een hogere macht"is afgenomen van 36 naar 28 procent . Een grote meerderheid vindt dat religie geen bepalende rol meer moet hebben in de politiek en het onderwijs . Ook binnen de kerk neemt het geloof af . 13 procent van de katholieken gelooft in de hemel en minder dan de helft van de katholieken gelooft dat Jezus de zoon van God is . In de protestantse kerken is minder sprake van zogenoemde secularisatie . Het onderzoek God in Nederland wordt sinds 1996 iedere tien jaar herhaald. (N.B. Zo vindt in Nederland , en niet alleen in Nederland , een stille revolutie plaats , die misschien ook niet helemaal vreedzaam verloopt . Verschillen in opvattingen over religie kunnen tussen mensen inzitten en bijvoorbeeld dwars door gezinnen heenlopen . Het is heel goed mogelijk dat gevestigde orde , die een steeds kleinere minderheid wordt , zijn oude machtspositie misbruikt door andersdenkenden , ongelovigen dus vooral , te onderdrukken en of te discrimineren).
 36. JE HEBT OOK ONGELOOF . Niet alles voor zoete koek aannemen , wat ze je wijs proberen te maken .
 37. Mensen gaan op andere gronden met elkaar om dan bijvoorbeeld afkomst , huidskleur of Joods-Christelijke traditie . Mensen moeten iets samen hebben , dit kan een gezamenlijke toekomst zijn .
 38. ( Ik hoopte de komende dagen/weken , de zomer van 2015 , mijn studie aan de Technische Universiteit Delft , eindelijk weer te kunnen hervatten , sedert zo ongever begin maart jongstleden ; en ook mijn onderzoek en publicaties weer  te kunnen voortzetten .) .Het is het komende studiejaar 2015/2016 in mijn persoonlijke situatie echter nog niet mogelijk gebleken full-time te kunnen studeren .Ik hoop het komende studiejaar 2016-2017 wel. Daarom zal ik ook in het nieuwe jaar verschillende cursussen aan diverse universiteiten in de wereld online gaan doen , met name in het kader van www.edx.org  (zie daar , met cursussen van universiteiten over de hele wereld . Hopelijk komen er in het nieuwe studiejaar , zo vanaf september , nog veel meer interessante cursussen . Aanbevolen !! Wie studeert er met mij mee ?) . Zo hoop ik in het voorjaar van 2016 de cursus mastering quantum mechanics van MIT in de Verenigde Staten te voltooien , en wellicht heeft ook de TU-Delft weer interessante cursussen .  --Inderdaad , in september start er van de TU Delft een cursus over windenergie ( wel een dure cursus !!) en ook "Introduction to Water and Climate" en nog veel meer cursussen . Sinds begin augustus is er een cursus Thermodynamica van de universiteit van Bombay , India . Hieraan ben ik inmiddels begonnen . Ik vind het een heel boeiende cursus , een heel boeiend onderwerp . De eerste weken waren de resultaten niet zo goed , maar daarna beter.  Ik denk dat ik moest wennen aan de specefieke wijze van doceren ( in het Engels ook ) van de Indiers .----Inmiddels ( 5 augustus 2015) ,heb ik de cursus Pre-university-Calculus (wiskunde) van de T.U.-Delft , voltooid met het afsluitende exam. Ik heb het  erg goed gemaakt : eindscore 95 procent van de opgaven , ook het huiswerk , goed ; met 60 procent goed ben je geslaagd , dus ik ben in ieder geval geslaagd . Ik heb ook een Amerikaanse natuurkunde-cursus gedaan, in verband met hun AP-programma van toelatingseisen voor studeren aan een universiteit , met onderwerpen van mechanica en electriciteit en magnetisme en nog meer: Begin augustus was ik klaar met deze cursus . Uitstekende resultaten :  93 procent als eindscore . Vanaf 75 procent goed , ben je geslaagd  , dus ik ben in ieder geval geslaagd . Ik ga nu ook verder met de curus Ïntroduction to Computer Science", cs50" , online van de Harvard universiteit in de Verenigde Staten-- . Ik hoop dat er in het nieuwe studiejaar  2015/2016 weer een cursus Electrische Circuits en Electronica komt . Ja , meerdere cursussen weer van het MIT . En een over Electriciteit en Magnetisme-.Ja , 3 november aanstaande start weer de cursus Electricity and Magnetism van de Rice universiteit-------Ook is het altijd leuk om wiskunde te doen . Rond 20 september 2015 heb ik een cursus Lineaire Algebra voltooid en het certificaat behaald , met 95 procent van de opgaven goed . De verplichte vakken , nog steeds , in een standaard wiskunde-opleiding zijn analyse ( functieleer met veel differentiaal- en integraalrekening ) , lineaire algebra , differentiaalvergelijkingen , partiele differentiaalvergelijkingen , algebra , complexe functietheorie , numerieke wiskunde , functionaalanalyse , waarschijnlijkheidsrekening en statistiek . Van al deze onderwerpen weer cursussen in 2015/2016 en 2016/2017 op universitair niveau ,op www.edx.org !------(VERDER EN MEER OVER MIJN STUDIE OP DE PAGINA ACTUEEL VAN DEZE WEBSITE ) .
 39. De faculteit Wiskunde , Informatica en Elektrotechniek van de T.U.-Delft heeft aangekondigd dat er binnenkort nieuwe online vervolgcursussen komen op het gebied van zonne-energie . Sedert september 2016 is er van de T.U.-Delft de cursus "Sustainable Energy . Design a Renewable Future" ( Duurzame Energie . Ontwerp een Hernieuwbare Toekomst) .Voor de theorie van de zonne-energie-cellen , kom je er met de klassieke natuurkunde niet uit , je hebt er kwantummechanica voor nodig . En voor kwantummechanica heb je veel wiskunde nodig , vooral lineaire algebra , (partiele) differentiaalvergelijkingen en functionaalanalyse . Dit studiejaar 2015/2016 hoop ik verschillende cursussen op dit gebied te voltooien , en ik zal er ook over vertellen .
 40. ALS JE FULL-TIME GAAT STUDEREN , moet je er veel voor opzij zetten en dan zal ik ook veel minder tijd kunnen besteden aan andere dingen , ook niet aan onderzoek en publiceren . Ik meen dat ik tot op heden (zomer 2015) voorlopig EEN MIJLPAAL HEB BEREIKT met het publiceren op deze website . Ik heb (in de afgelopen zeg 11 jaar ) op deze website mijns inziens belangwekkende zaken gezet en ik ben meen ik met nieuwe inzichten gekomen , door in bepaalde probleemstellingen een standpunt te hebben ingenomen , met de daarbij behorende argumentatie . De komende tijd probeer ik te wennen aan weer fulltime studeren . Dat is zeg 5 cursussen met een studielast van nominaal 8 uur per week , tegelijk . Deze zomer van 2015 is mij dat aardig gelukt .(wordt vervolgd )
 41. Ik heb (juli 2015) het boek "Echt Quantum" van 2015 van wetenschapsjournalist bij de Volkskrant en afgestudeerd Natuurkundige Martijn van Calmthout gelezen . Hij beschrijft er in dat -hoe bizar ook - de quantummechanica met al zin toepassingen in de moderne techniek , de scheikunde en in het nieuwe vakgebied quantumbiologie , in het dagelijks leven een steeds grotere rol is gaan spelen en nog veel meer , in de toekomst . Van Calmthout beschrijft chronologisch globaal de belangrijkste ontdekkingen van de kwantummechanica in de afgelopen zeg 115 jaar .Hij beschrijft ook het onderzoek van professor Leo Kouwenhoven van de TU-Delft met diens werk dat het bestaan van het "Majorana"-deeltje heeft bevestigd en in het laboratorium geproduceerd . Van Calmthout schrijft ook dat er in de 80er en 90er jaren van de vorige eeuw bijna niets in de pers is gekomen over de nieuwe ontwikkelingen in de kwantum-mechanica , zoals de verschillen van inzicht over de Kopenhaagse en andere interpretaties ervan ( zie ook de subpagina kwantummechanica van de pagina onderwerpen Natuurkunde van deze website ) , de laboratorium-experimenten van Bell en Aspect . De kranten zouden de theorie boven het bevattingsvermogen hebben gevonden . Maar kwantummechanica is juist heel boeiend en wordt steeds meer (zie boven ook ) ook in de dagelijkse praktijk toegepast . Het is zeer aanbevolen om een cursus of zelfs een hele studie in de kwantummechanica te gaan doen . Er is ook veel literatuur erover en zeker tegenwoordig hebben veel mensen op school toch heel wat wiskunde gehad , die je ervoor nodig hebt , maar anders zijn er in de bibliotheken ook heel goede beschrijvende boeken erover te vinden .
 42. Er wordt in de loop der jaren , wel eens TE OPTIMISTISCH OVER ONTWIKKELINGEN IN DE TECHNIEK  gedaan  . Zo zouden er zeer snelle neuro-computers komen , maar de resultaten op dit gebied vallen enorm tegen , en dat geldt misscien ook voor de te ontwikkelen zogenaamde quantumcomputers . Ook de nano-technologie valt tegen : het is een erg ingewikkeld en duur proces om technische toepassingen ter grootte-orde van een nano-meter te bouwen . En misschien vallen de toepassingen van de 3D-printers ook tegen . Vliegtuigen kunnen al heel wat jaren , in ieder geval tidens het grootste gedeelte van hun vlucht , op automatische piloot vliegen , net als al vele tientallen jaren , ""speelgoed""-model-vliegtuigjes en hedentendage , zo grote of veel grotere ""drones"". Maar gewone auto's , personenautos en ook vrachtwagens , grotendeels zonder bestuurder , met automatische besturing op het gewone wegennet en zo te laten rijden , lijkt mij nou en in de (verre) toekomst in feite onmogelijk.----BLIJVEND PROBLEEM VAN DEZE TIJD IS DE WERKLOOSHEID , DAT HEEL WAT MENSEN NIET KUNNEN WERKEN/FUNCTIONEREN IN DE STUDIE/HET VAK DAT ZE GESTUDEERD HEBBEN . Dit werkt ook het opkomend fascisme in de hand .
 43. In de zomer van 2018 wordt in Rusland het wereldkampioenschap voetbal gehouden . In de voorronden , die september 2016 zijn begonnen , is Nederland ingedeeld in een poule met Zweden , Wit-Rusland , Frankrijk , Luxemburg en Bulgarije .( binnenkort meer hierover)--------Zaterdag 28 maart heeft vanaf 20.45 uur  het Nederlands (voetbal-)elftal thuis gespeeld in het Arena-stadion in Amsterdam tegen Turkije een wedstrijd in de voorronde-poule in verband met de EK ( Europees Kampioensschap ) , in het voorjaar/zomer 2016 in Frankrijk......De uitslag  was  1-1  .( Nederland had met 2-1 kunnen winnen ).En :  Dinsdag  31 maart 2015 speelde het Nederlands voetbal-elftal wederom , namelijk thuis , een vriendschappelijke wedstrijd tegen Spanje , aanvang  eveneens  20.45   uur. De uitslag was  2-0  . In juni heeft Nederland in de Europese poul uit met 2-0 van Letland gewonnen . In september thuis tegen Ijsland en uit tegen Turkije ! Beide wedstrijden werden door Nederland verloren en daarom doet Nederland niet aan het eindtoernooi in de zomer van 2016 in Frankrijk mee .------In de 
 44. In Nederland door het CBS  (Centraal Bureau voor de Statistiek te vinden op het internet  :  www.cbs.nl  ) --------------------------------------------------------------------------
 45. En , ook nadat op een dag in januari jongstleden 2015 , vanuit de  Centrale Europese Bank ( ECB ) , door voorzitter dhr. Draghi , is bekend gemaakt dat in de  18 landen van de Eurozone de economie gestimuleerd is gaan geworden , door vele honderden miljarden euros garanderen voor het stimuleren in al die 18 Europese landen , ook Nederland , vooral ook voor de banken de mogelijkheid te garanderen , meer leningen/kredieten te garanderen/te verstrekken met het DOEL : HET STIMULEREN VAN DE ECONOMIE , en ook vanaf nadat vanaf plusminus 21 februari 2015 , vooral ook door de Europese Unie , de Europese Centrale Bank ( ECB ) en het IMF ( Internationaal Monetaire Fonds ) , met de nieuw verkozen , linkse , regering van Griekenland , met de Seriza-partij de grootste partij in het Griekse parlement , over verdere steun aan de economie van Griekenland , die ook al sinds enige tijd uit de recessie is gekomen , namelijk sedert zo de zomer van 2014 zie je dat de TENDENS is :  de economie blijft groeien , hopelijk  DUURZAAM en de bedrijvigheid en zo met name de werkgelegenheid , zeker ook in Nederland , blijft licht toenemen , en ook recente ontwikkeling van de wisselkoersen , vooral de waarde van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar , valt mee :  na de inzet van een daling van de koers van de euro ten opzichte van de dollar , zo vanaf de nazomer van 2014 vanaf een koers van plusminus  1 dollar 38  voor een euro , is die wisselkoers sedert einde januari 2015 , niet meer verder gedaald en op een niveau van alweer weken redelijk stabiel   1 dollar  12    voor 1 euro  gekomen ...------------
 46. De TENDENS in Nederland , zo uit de statistieken is , dat in het nieuwe jaar 2015 , wat betreft de eerste 3 maanden , januari , februari en maart  , het ziekteverzuim , alsmede bijvoorbeeld het schoolverzuim structureel een stuk lager is , dan gemiddeld een paar jaar geleden nog zo in Nederland de situatie was .--De consumptie is iets toegenomen en er wordt geinvesteerd . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 47. De kernenergie in Nederland en elders , zonne-energie . Inmiddels heb ik deze herfst 2014 met succes de cursus zonne-energie (Solar Energy) van de T.U.-Delft gedaan ; ik had 95 procent van de opgaven goed .
 48. Vanaf 1 januari 2015  studeer ik weer aan de Technische Universiteit Delft  : tecnische wiskunde  . Daarvoor studeer ik verschillende onderwerpen natuurkunde , ook kwantummechanica , aan enkele Amerikaanse universiteiten , onder andere Harvard en de Rice University , zeker tot einde 2015 . In december 2014 ben ik geslaagd voor het onderdeel vloeistoffen en thermodynamica . Ik had 89 procent van de opgaven goed . Ook nou Elektriciteit en Magnetisme . En daarbij hoort ook de theorie van de functionaalanalyse van de wiskunde .------
 49. De gemeenteraads-verkiezingen van woensdag 19 maart 2014 . 18 maart 2015 waren er Provinciale Staten-verkiezingen , waarmee we ook indirect de Eerste Kamer kiezen .
 50. -----Over de zogenaamde G8-conferentie van de filosofie , eind april 2014 in Amsterdam .----
 51. Het weer , ook dit winterseizoen 2014-2015 .----
 52. En ontwikkelingen voor de toekomst en over wat u de komende tijd met name op mijn  website kunt verwachten .OP DE PAGINA  ACTUEEL  DE NIEUWSTE ZAKEN !!!NIEUW OP DEZE WEBSITE : Deze maanden , winter 2016/2017 onder andere weer nieuwe zaken op de subpagina kwantummechanica van de pagina onderwerpen natuurkunde , weer nieuwe zaken op de subpagina niet-opgeloste problemen van de pagina onderwerpen wiskunde . In maart ga ik met deze zaken door .--Ook nieuwe zaken op de hoofdpagina-s onderwerpen natuurkunde en onderwerpen wiskunde en onder andere meer van Karl Popper op de pagina inleiding filosofie .Mijn excuses , dat ik er zo laat mee ben : op de pagina de filosofen is er in het item over Karl Popper wat gecorrigeerd wat abuis was .Ook nieuwe zaken op de pagina planten en dieren .
 53. 21 december 2015 is de kortste dag van het jaar . Nou worden de dagen alweer langer . Een zegswijze is ; als de dagen lengen , zullen de vorsten strengen
 54. De afgelopen Tweede Kamer-verkiezingen waren 15 maart 2017 . De uitslag was een ruk naar rechts . Goed nieuws was dat de uiterst-rechtse PVV van Geert Wilders niet de grootste partij is geworden . De PVV won wel wat (5 zetels) , maar hoewel de VVD verloor (8 zetels) werd zij met 33 zetels verreweg de grootste partij .De PvdA kreeg stank voor dank voor meer dan vier jaar meeregeren .In die jaren heeft de PvdA samen met de VVD de Nederlandse economie weer "op de rails gezet" . Is er het energie-akoord gesloten waarin is afgesproken dat Nederland snel gaat omschakelen op duurzame energie (wind- en zon) en heeft Nederland , in 2015 , net als bijna alle landen in de wereld het klimaatakkoord van Parijs ondertekend en zo dus ook zich verplicht de nodige maatregelen daarvoor te nemen . De kiezers hebben de PvdA genadeloos afgestraft . De partij verloor maar liefst 29 zetels . Deze zetels gingen voornamelijk naar Groen Links (die 10 zetels won ) , naar D66 (dat 7 zetels won) , naar DENK (dat 3 zetels won) en ook naar mensen die nu niet zijn gaan stemmen.Leuk was ook dat de partij voor de Dieren 3 zetels heeft gewonnen.De Partij voor de Dieren wil voor over de gehele aarde het dierenwelzijn bevorderen , een veel beter milieu en maatregelen tegen verdere veranderingen van het klimaat.-------(Mijn inziens zijn in de publiciteit , bij de Vara , in het NOS-journaal nog veel te weinig de werkelijke misstanden , de grote verschillen tussen arm en rijk , de ongelijke kansen, in het nieuws.------------  Opmerkelijk  is , dat de partijen die zeggen optimistisch te zijn , namelijk Groen Links en D66 , de verkiezingen hebben gewonnen. Al enige jaren zegt Jesse Klaver van Groen Links dat er iets broeit in Nederland . Hij zegt dat hij hiermee bedoeld dat er in Nederland een onderstroom is van dat de mensen solidair zijn , dat er een empathie is , dat mensen mensen in moeilijkheden willen helpen en wat voor ze over hebben . Niet alleen voor de vluchtelingen maar ook voor minder bedeelden en andere mensen in moeilijkheden. D66 zegt tegenwoordig dat ze een progressieve partij zijn . Laat ze eerst maar eens tonen waaruit die progressieviteit bestaat , nou al bij de kabinetsformatie . (wordt binnenkort vervolgd)              
 55. ---------. Je zou kunnen zeggen : in geval u wel eens links gestemd hebt , zoals met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 , wilt u misschien weer links stemmen . Stemmen is geheim.daar hoef je niet voor uit te komen---------------------------************************Sedert zeker enige jaren, zo vanaf de herfst van 2014 , is er wel eens een zogenaamde linkse meederheid in de Tweede Kamer , in feite wel de --hagelslag-coalitie-- genoemd , die er al eerder bestond , in ieder geval vanaf november 2006 , in ieder geval bestaande uit PvdA , SP , Groen-Links , D66 ,de Christenunie en de Partij voor de Dieren , samen een meerderheid van ( 38 + 15 + 4 + 12 + 5 + 2) =  76 van de 150 zetels die wel eens ammendementen en een motie aanneemt . Sedert november 2006 voert deze ""centrum-linkse""" meerderheid in de Tweede Kamer wel eens een gemeenschappelijk beleid ten opzichte van de vluchtelingen , het kinderpardon met name en verder een gezamenlijk buitenlands beleid en defensie, vaak zaken op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en ook op het gebied van justitie en sociale zaken wordt er weleens overeenstemming worden bereikt , door deze ""centrum-linkse"" meerderheid in de Tweede Kamer, alsmede op milieu-gebied en de toekomst van de infra-structuur.  ----Zo was er in december 2009 , in de Tweede Kamer deze kleine meerderheid voor terugtrekking van de Nederlandse militairen uit Uruzgan in Afghanistan , wat toen in 2010 ook gebeurd is . In november 2014 is er met deze kleine meerderheid een motie van de SP in de Tweede Kamer aangenomen , om de JSF-straaljager geen atoomwapen-taken te geven , in tegenstelling tot zijn voorganger , de F-16. Er is inmiddels (2016) gehoor gegeven aan de motie van deze kleine meerderheid om het jeugdloon voor 21 en 22-jarigen af te schaffen en er is weer een toptarief in de inkomstenbelasting van meer dan 50 procent , namelijk voor inkomens boven zo 65.000 euro per jaar . Deze kleine meerderheid in de Tweede Kamer heeft in 2015 een motie van de PvdA aangenomen , om zo vanaf 2022 auto's op fossiele brandstoffen als bezine , gas en diesel in Nederland niet langer toe te staan . Dezelfde meerdeheid heeft een motie aangenomen , in 2016 , om alle kolen-elektriciteitscentrales in Nederland voor zo 2021 te sluiten . Niet lang na 20006 is door deze "hagelslag-coalitie" een motie in de Tweede Kamer aangenomen , die het zogenaamde Kinderpardon mogelijk heeft gemaakt . Dit houdt in dat kinderen die langdurig in Nederland verblijven , niet als ze meerderjarig (18 jaar) worden , als ze illegaal zijn , alsnog uit Nederland uitgezet worden . In het voorjaar van 2016 was er een meerderheid in de Tweede Kamer voor het afschaffen van het begrip allochtoon bij de ambtenaren in Nederland , bij alle Nederlandse overheden .Wellicht kan deze samenwerking , ook na maart 2017 , worden voortgezet en kan het plezier dat er op deze manier heel wat doelen zijn bereikt leiden tot toekomstige coalitie-vorming. Met de verkiezingen heeft deze centrum-linkse gelegenheidscoalitie haar meerderheid verloren en komt op 69 van de 150 kamerzetels , maar met de SGP en ook 50+ erbij , die beide de afgelopen jaren er regelmatig mee meestemden , kom je toch net op een meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer.(wordt vervolgd) .
 56. OP DE PAGINA  ACTUEEL  DE NIEUWSTE ZAKEN !!! 
 57. REACTIES, OPMERKINGEN, SUGGESTIES zijn altijd welkom .mail naar:  frankboon1@live.nl .........Bij deze kan ik u mededelen, dat ik vooral sedert ongeveer juni  2013 veel bezoekers op de site heb en ook dat er tot op heden weinig kritiek is op mijn website, wel heel wat aanbevelingen- en ook opbouwende kritiek. Het enige verder dat erover gezegd is, is dat in het algemeen gesproken bronnen/personen letterlijk geciteerd moeten worden...en dat er ook de ...strekking van een zinnige tekst .....medegedeeld kan worden .
 58. Ik maak me wel eens zorgen over de internationale ontwikkelingen van de laatste tijd. Veel landen in de wereld (2014), vooral ook in Zuid-Amerika, Azie en Afrika zijn sedert de late jaren 90 van de vorige eeuw parlementaire democratieen geworden en veel landen die vroeger grote armoede gekend hebben zijn nu opkomende economieen . De wereld was sedert ongeveer 2005 vrediger geworden : steeds minder gewapende conflicten , vooral ook tussen verschillende landen .Maar sedert een of twee jaar lijken de mensenrechten in een land als Rusland minder nauw genomen te worden en allerlei burgelijke vrijheden meer beperkt. Het is ernstig dat in verschillende delen van de wereld , ( Irak , Oekraine , zuidSoedan ) , groepen met een religieus-levensbeschouwelijke en of etnische doelstelling gewapende conflicten met de gevestigde orde zijn gaan strijden .Inmiddels (december  2015) is  dewereld weer  vreedzamer geworden . Er is een bestand in de  Oekraine en de betrokken mogendheden willen een bestand en begin 2017 verkiezingen in Syrie . Het standpunt van Jerremy Corbyn van de Britse Labourpartij over Daesh . IS is goed : Laten wij deze niet gaan bombarderen , waarbij er onschuldige burgerslachtoffers , vrouwen en kinderen , kunnen vallen , maar met die lui proberen in onderhandeling te komen . Wat zij nou precies willen en zo . Natuurlijk is het heel wat , gewestelijke of etnische afkomst en de taal die je spreekt . Maar het is niet de hoofdzaak . Dat is de gezamenlijkheid . De lotsverbondenheid van een gemeenschappelijke toekomst.
 59.  APRIL 2014, WAS HET WEER DE MAAND VAN DE FILOSOFIE , MET OOK DE G8 FILOSOFIE-"CONFERENTIE" , vooral over nieuwe ontwikkelingen in de techniek.  Niet alle vooruitgang is goed !
 60. MOMENTEEL IS IN NEDERLAND EEN AFLUISTERSCHANDAAL AAN DE ORDE . Dit aan de orde ook in de Tweede Kamer geweest. Staatsrechtelijk waren tot nou toe de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Defensie verantwoordelijk. Er is toch geconstateerd dat niet de Amerikaanse NSA , maar de Nederlandse autoriteiten verantwoordelijk zijn geweest voor het afluisteren in Nederland , welke praktijken door oud CIA-agent Edward Snowdon in 2013 zijn onthuld..---AFLUISTEREN IS PSYCHOPATEN-GEDRAG EN CAMERA-BEWAKING  ( IN BEBOUWDE GEBIEDEN VOORAL ) IS LAF !!
 61. Op woensdag 19 maart  2014 , waren er in Nederland , in op ongeveer 20 na alle meer dan 400 gemeenten  reguliere gemeenteraads-verkiezingen . Ruim 4 maanden geleden , op een woensdag , half november 2013 , waren er , in verband met gemeentelijke herindelingen , al vervroegde gemeenteraadsverkiezingen in 4 nieuw gevormde gemeenten : in 3 gemeenten in Friesland : "groot"-Leeuwarden , "groot"-Heerenveen en in FrieseMeren en in Zuid-Holland in het nieuwe "groot"-Alphen aan den Rijn . In tegenstelling tot wat de polls zoals die van "de politieke barometer" en ook www.peil.nl  van de socioloog drs. Maurice de Hondt tot op heden de TREND bevinden , is  --LINKS- heel goed uit de stembus toen gekomen ....Zowel in Leeuwarden als ook in Heerenveen is de Partij van de Arbeid , toen , in november 2013 , weer verreweg de grootste partij gebleven :  in Leeuwarden met meer dan 30 procent van de stemmen en in Heerenveen meer met ongeveer 29 procent van de stemmen . En in de andere 2 gemeenten, FrieseMeren en "groot"-Alphen aan den Riijn ( een altijd als conservatief (behoudend)  stemmend bekendsttande gemeente ), waar toen , in november vorig jaar 2013 , ook vervroegde gemeentrraadsverkiezingen werden gehouden , scoorden ook de andere linkse partijen , te weten met name de SP (Socialistiese Partij ) en GroenLinks , ook helemaal niet slecht . En  omstreeks 15 januari 2014 is met een enquete in de residentie van Nederland , de gemeente Den Haag , is uit de bus gekomen , dat Partij van de Arbeid , de PVV van meneer Geert Wilders en D66 en misschien ook de SP , tot nou toe nek-aan-nek strijden , om de grootste partij in de gemeente Den Haag. -----Er  wordt  ""met twee maten gemeten"  en :  het  is  ongelijk verdeeld  in de wereld .   In de tweede week van maart 2014 , lijkt  D66 nou over zijn hoogtepunt heen  en de VVD staat op flink verlies ...De  SP doet het goed !.....Inmiddels zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Zoals ongeveer de landelijke trend is geweest , is dat D66 net aan de grootste partij is in de gemeente Den Haag is geworden en dat de Partij van de Arbeid , maar nog meer de VVD , de beide regeringspartijen , flink verloren hebben , de SP gewonnen en de plaatselijke lijsten , in de gemeente Den Haag de Haagse Stadspartij , flink gewonnen hebben . -------Op een dag medio maart  2015 waren--- er in alle 12 provincies van Nederland provinciale staten verkiezingen .
 62. Op de pagina ACTUEEL van deze website ,een beschouwing over de ontwikkelingen van het "weerklimaat" , over de gehele wereld , in de komende jaren, tientallen jaren , zo tot het jaar  2100 en de tijden daarna , verwachten ; naar aanleiding van het recente vijfde klimaat rapport , van het zogenaamde internationale klimaatpannel ( van 2013 ).,Het vijfde klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change  ( IPCC ) .(vorige IPCC-rapport uit 2007....eind mei van dit jaar 2014 ,heeft het KNMI  zeespiegelprognoses  voor Nederland op basis van dit nieuwe ,vijfde  IPCC-rapport gepubliceerd(.......). ( binnenkort meer op de pagina actueel van deze website ) .
 63. Er zijn nieuwe berichten over de bedoelde -hopelijk- spoedige sluiting van de enige in Nederland  nog functionerende  kern-elektriciteits-energie-centrale : de kerncentrale Borsele , in de provincie Zeeland . :   ----Begin  januari 2014 , heeft de fractie van GroenLinks in de provinciale staten van Zeeland , welke provincie mede betrokken is bij ook zowel de elektriciteits-voorziening in die provincie als bij de verlening van een -eventuele voorlopige voortgezette - vergunning voor de kerncentrale Borsele .GroenLinks in Zeeland heeft namelijk aan de orde gesteld , dat een rapport over de veiligheid van de kerncentrale , ten onrechte beweerd , dat de centrale volledig veilig is , omdat , in tegenspraak tot dat rapport ,er alleen al, van 40 procent van de wanden van de kernsplitsings-reactor-vaten , niet vastgesteld in feite is geworden , na het recente onderzoek , dat er geen levensgevaarlijke "scheurtjes" in voorkomen. Ik denk dat , niet alleen in de Zeeuwse Provinciale Staten , met name de PvdA  (Partij van de Arbeid ) nen de SP (Socialistiese Partij) samen met Groen Links ,vooral ook , omdat kernenergie niet helemaal veilig is , willen gaan stoppen met kernenergie , liefst meteen .( meer over kernenergie , verder naar beneden -op deze HOME-pagina ). ------------------Er zijn nieuwe veiligheidseisen voor kernenergie in 2014 gekomen . In Nederland van de overheid : de zogenaamde eisen naar aanleiding van de vreselijke kernramp in Japan in 2011 (zie hier beneden) . De kerncentrale in Borsele voldoet niet aan die eisen en er zou 200 a 300 miljoen euro nodig zijn om Borsele de geplande 20 jaar na de vernieuwing van 2013 , dus tot 2033 te laten draaien . De Zeeuwse maatschappij Delta , die behalve in elektriciteit ook in gas , water en telecom doet , is voor 70 procent eigenaar van Borsele en de provincie Zeeland en vrijwel alle gemeenten van Zeeland zijn de aandeelhouders van Delta . Die gaan er dus over . Het moet mogelijk zijn voor dat bedrag ad euro 200 a 300 miljoen andere energiebronnen in Zeeland te bouwen , bijvoorbeeld windenergie op zee ook en ongekende zonne-energie door middel van ook zonnepanelen-parken . Ook in Zeeland is er zon genoeg.
 64. NIEUWS OVER DE ECONOMIE ...Sedert 1 januari 2014 , nou , rekent Eurostat , het bureau voor de statistiek van de Europese Unie ( in Brussel ) , op een andere manier met de gegevens over de economie van de aangesloten lidstaten ----Nederland heeft deze nieuwe werkwijze inmiddels overgenomen. Opmerkelijk dat uitgaven van een land voor verschillende economische activiteiten , zowel door de overheid als door particulieren , vanaf dit nieuwe jaar 2014 , anders worden gewaardeerd. Met name uitgaven voor   ( wetenschappelijk ) onderzoek , in principe R & D  ( Research en Design ) , zowel door de overheid als door particulieren , worden vanaf 1 januari jongstleden , niet meer beschouwd als uitgaven-posten , maar nou als investeringen .----Wat dat betreft merk ik nog op , dat ons land Nederland , tot op heden , zeer zeker ook door de overheid , een veel lager percentage van de diverse begrotingen aan ( wetenschappelijk ) onderzoek ( in principe R & D - Research en Design -) uitgeeft , dan vele andere landen zo ook ons omliggende landen .
 65. ******Op de SUBPAGINA KWANTUMMECHANICA van de pagina onderwerpen Natuurkunde van deze website, wat betreft de (wiskundige ) onzekerheidsrelaties van de kwantummechanica van Heisenberg en wat betreft de (wiskundige ) "golf"-vergelijkingen van de kwantummechanica van Schrodinger , de theorie ervan en de AFLEIDING van die wiskundige relaties en vergelijkiingen.-----LEES GOED, WAT ER OP DEZE SUBPAGINA  KWANTUMMECHANICA (niet ver van bovenaan), VERMELD IS OVER HET FENOMEEN   -INTERFERENTIE  ( VAN GOLVEN )  VAN DE NATUURKUNDE..---------Binnenkort meer over met name de wiskundige achtergronden van de kwantummechanica .
 66. Weet U nog de winter van nou 7 jaar geleden , de winter van 2006/2007 ?.------Toen beleefden we in Nederland verreweg de zachtste januari ooit gemeten , in ieder geval de zachtste maand januari sedert de metingen in De Bilt , vanaf omstreeks 1900 , door het KNMI ,( www.knmi.nl  ) , met een gemiddelde etmaal-temperatuur , op waarnemingshoogte in de Bilt , toen , over januari 2007 , van maar liefst ongeveer plus 7,2 graden Celsius boven 0 , dat is ongeveer 1,5 graden Celsius meer dan tot dan toe , sedert de metingen in de Bilt , vanaf omstreeks 1900 , over januari ooit gemeten ; met ook in de daaropvolgende maand , februari 2007 , steeds  het weer-type  "Zuid-West -regennest"", maar zomaar een lager etmaat-gemiddelde in de Bilt , die maand , van ongeveer plus  5,0 graden Celsius boven 0  .---------Inmiddels zijn van het KNMI in de Bilt (provincie Utrecht ) de weercijfers over jongstleden december 2013 bekend geworden. De gemiddelde etmaal-temperatuur in de Bilt , (op waarnemingshoogte , in de schaduw) , was maar liefst plus 5,3 graden Celsius  -zeer zacht. Het zijn in het grootste deel van het land slechts "speldeprikjes"  van de winter  geweest, zo einde januari-begin februari, eerder dit jaar 2014 ,slechts enkele dagen in die periode lag de vorstgrens precies boven ons land ,namelijk zo van het Waddeneiland Vlieland van Friesland naar Enschede, met ten noordoosten ervan meerdere dagen vrieskou , met sneeuwbedekkingen  en natuurijs waarop geschaatst kon worden. Zoals de weersverwachting er nou ( 13  februari 2014 ) uitziet, blijft het tot en met het begin van maart aanstaande, vrij zacht weer ,met in ieder geval overdag temperaturen ruim boven 0 graden Celsius.---..............De afgelopen winter ( die van 2013-2014 ) was extreem zacht : de gemiddelde etmaal-temperatuur in de Bilt was die periode ( december 2013 - januari en februari 2014 )  plus  6,0  graden Celsius ; vooral februari 2014 was zeer zacht . Alleen de winter van 2006-2007 was , van alle winters sedert 1900 , in de Bilt , nog iets zachter....---..Kijk er ook eens het Belgische weerbericht op na :    www.kmi.be     .  ----Winterse kou :...Kleed je erop : een winterjas , een shawl en een ijsmuts en vooral schoenen met "spekzolen" zijn nodig om niet te vallen bij gladheid..........Hoe zal deze winter , de winter van 2014-2015 , worden ? ( zie ook op de pagina actueel van deze website ) ..
 67. DAG-EN-NACHT-EVENING ; dat wil zeggen dat  de zon precies boven de evenaar staat----- en toen waren -ook in Nederland- dag en nacht precies even lang. Dat is niet altijd precies 21 september . Niet altijd precies 21 december is het de kortste dag .
 68. ER ZIJN VERHEUGENDE BERICHTEN OVER DE ECONOMIE.. De zogenaamde (financiele) crisis in Europa, dus ook in Nederland is sedert  voorjaar 2013 voorbij . Inmiddels (de datum 14 augustus 2013), is bekend geworden, dat de economie in de hele EU (In de 28 landen van de Europese Unie), als geheel eindelijk weer is gegroeid, namelijk met enige tienden van procent, in afgelopen april-mei-juni 2013, ten opzichte van het kwartaal ervoor, januari-februari-maart 2013, zo ook en met nog enige tienden van procenten meer, is de economie van de 17 landen van de zogenaamde Eurozone, waaronder Nederland, gegroeid in het tweede kwartaal van 2013 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013. ------HET DOEL VAN DE EUROPESE UNIE (EU) IS --NOOIT MEER FASCISME IN EUROPA ! -----EN : NOOIT MEER OORLOG IN EUROPA !-----NOOIT MEER FASCISME !......(21 juli 2016 :) Nu een kleine meerderheid van vooral de oudere Britten met het referendum voor verlaten van de Europese Unie heeft gestemd , zal er tussen alle landen van Europa nieuwe samenwerkings-verbanden moeten komen die de doelen nooit meer fascisme en nooit meer oorlog in Europa moeten handhaven . Samenwerking op gebieden waar dat kan en Europa is een continent van onafhankelijke landen !!!
 69. ( In 2005 is van Jan Marijnissen , voorzitter van de SP (Socialisties Partij) , tot voor enige jaren ook fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de SP ) het boek (gedeeltelijk autobiografisch ook ( "Hoe Historie Huishoudt") uitgegeven met er in onder meer , dat de zogenaamde "Kosovo"-oorlog ( in het voormalige Joegoslavie ) ,van omstreeks 1999 , de laatste oorlog in Europa is geweest . In die tijden kwam ik ook tot die conclusie ) Ik vind Jan Marijnissen een groot strateeg .!
 70. De Europese samenwerking  is omstreeks  1953  begonnen met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal  ( EGKS ) van de "oude zes"  :  Belgie  , Nederland en Luxemburg  en ook  Frankrijk  , West-Duitsland en Italie, waarin die landen vooral bevorderd werd dat alle delen van toen die zes landen van de EGKS , in zowel gebieden waar steenkolemijnen warwn of gebieden waar die er juist niet waren , alsook in die gebieden van de zes van de EGKS waar ijzererts gewonnen werd en ook in die gebieden waar juist geen ijzererts in de bodem is , overal voldoende steenkool en ook ijzer beschikbaar is , tegen dezelfde voorwaarden, tarieven onder andere. Inmiddels heden , 2013 , is geregeld dat in alle gebieden van de 28 landen van de huidige EU ( Europese Unie ) overal voldoende voedingsprodukten van allerlei soorten , van de zelfde bij verdrag gegarandeerde kwaliteit , onder de zelfde voorwaarden en arbeidsomstandigheden en ook milieuvoorwaarden en diervriendelijkheid en duurzaamheid , zoals afgesproken door de inmiddels 28 van de Europese Unie, geproduceerd,. -----Nou ben ik principieel tegen zaken als genetisch gemanipuleerde landbouwproducten zoals genmais genaardappelen en ik ben ook tegen bijvoorbeeld "hormonenvlees".   ...Inmiddels , tegenwoordig in 2013 , zijn er in de inmiddels 28 landen van de EU (Europese Unie , dankzij de vermaarde productie-wijze van de Europese Unie  ( weer ) voeseloverschotten  , zoals een zogenaamde "melkplas" , koelhuisboter , diepgevroren rundvlees en ook groenteprodukten en een "graanberg"......................Er waren in juni jongstleden 2013 aanwijzingen, dat de Nederlandse economie eindelijk uit de recessie , die er sedert de tweede helft van vorig jaar 2012 was, was gekomen. Het was officieus inmiddels (medio augustus 2013) bevestigd, dat de Nederlandse economie in jongstleden juni 2013 sterk uit de recessie is gekomen :bijvoorbeeld de industrie-index (een zeer belangrijke indicator voor de Nederlandse economie) was over juni 2013 voor het eerst sedert vele maanden, boven de 50 gekomen: flink boven de 50, namelijk: 50,8 .Dit is verder af te leiden uit de volgende indicatoren van de Nederlandse economie: 1)de industriele productie ten opzichte van een jaar geleden 2)de uitvoer/export ten opzichte van een jaar geleden 3) de particuliere consumptie van de Nederlandse huishoudens ten opzichte van een jaar geleden 4) de overheids-uitgaven en de overheidsinvesteringen 5) de particuliere investeringen.---- Nee, ik heb geen voorkennis gehad van de cijfers over deze 5 indicatoren over afgelopen juni 2013 van het CBS gehad, die pas  in de maand-augustus 2013 door het CBS bekend werden gemaakt. Wel heb ik sedert enige tijden-sedert einde juni jongstleden 2013, medegedeeld gekregen, dat behalve de al vele maanden gunstige trend van de eerste van deze , 3 -bovenstaande-indicatoren, nou ook het volume van de -bovenstaande-indicatoren 4) en 5) tot een stuk hoger volume, de laatste maanden ten opzichte van eerdere maanden van dit jaar 2013 is gestegen......Officieel weten wij dat  met de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek erover, die  medio augustus zijn gekomen. De grote bedrijven, ook de banken in Nederland, maken miljarden euro's winsten, dus er is geld genoeg om te investeren, waarmee de werkloosheid, vooral ook de hoge jeugdwerkloosheid aangepakt kan worden en er nieuw beleid ingezet kan worden. ---Inmiddels zijn de cijfers over de Nederlandse economie over juli jongstleden bekend en ook die dagen is het werkloosheidscijfer over de maand augustus van het CBS bekend met eveneens een beschouwing over de werkgelegenheidsituatie en dergelijke in Nederland. Donderdag 19 september 2013, zijn  de werkloosheidscijfers van het CBS over jongstleden augustus bekend geworden, maar er is tot nou nog geen beschouwing over de werkgelegenheidssituatie en dergelijke. De werkloosheid in Nederland is, zo waren de mededelingen van het CBS, in augustus flink gedaald. Namelijk met 11.000: van 694.000 in juli jongstleden naar 683.000 in augustus 2013.  Dinsdag 17 september 2013, was het weer prinsjesdag -de derde dinsdag in september--met eerst de troonrede door de koning Willem-Alexander, waarin hij mededeelde, dat Nederland een PARTICIPATIE-SAMENLEVING is geworden. Later die middag afgelopen dinsdag presenteerde minister van financieen    J Dijsselbloem ( PvdA ) de miiljoenennota in de Tweede Kamer, met de beleidsvoornemens van de regering voor 2014, met onder meer de goede vooruitzichten, dat de koopkracht van de ambtenaren, komend jaar eindelijk wat gaat stijgen, zo ook voor een aantal van andere bevolkingsgroepen en dat er meer financiele ruimte is voor vooral ook onderwijs en in de toelichting op de miljoenennota, staat voor ieder departement aangegeven wat het -eventuele nieuwe- beleid,  voorgesteld door het kabinet Rutte-2 (de coalitie van VVD en PvdA) voor het komende begrotingsjaar 2014 inhoudt.  Volgens de bij de miljoenennota bijgevoegde voorspellingen voor komend jaar 2014 en de jaren daarna, toont de werkloosheid een dalende tendens, eigenlijk nou al, vanaf dit najaar 2013, zodanig dat de werkloosheid beneden de 700.000 zal blijven en bij ongewijzigd beleid de komende maanden geleidelijk kan gaan dalen, tot een gemiddelde van 650.000 of minder over 2014. In de eerste week van oktober heeft de president van de Nederlandse Bank medegedeeld, dat het vrijwel zeker is dat, met zoveel woorden, Nederland in het afgelopen derde kwartaal (juli, augustus, september 2013) verder uit de recessie is, dat is dat de Nederlandse economie in dat derde kwartaal is gegroeid, ook weer, ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar : april, mei, juni 2013..( binnenkort, wanneer er meer bekend erover is, meer  op de pagina : de Nederlandse economie);  De cijfers over de industriele productie en de uitvoer/invoer over augustus jongstleden zijn inmiddels bekend; het volume van de uitvoer/export van Nederland was in augustus jongstleden met 2,5 procent gestegen ten opzichte van de uitvoer van augustus 2012 en toch nog iets gestegen ten opzichte van het niveau ervan in de drie maanden-per maand-ervoor.; de industriele productie van augustus jongstleden viel tegen : deze was, na correctie voor gewerkte dagen in augustus, namelijk gedaald, namelijk met 2,3 procent ten opzichte van vorig jaar augustus 2012 en mogelijk is de industriele productie niet meer gestegen of iets gedaald ten opzichte van eerder dit jaar- dit komt niet omdat het Nederlandse product tegewoordig een wat minder goede naam in het buitenland heeft dan een tijdje geleden--integendeel---maar het komt voornamelijk omdat consumenten, grootverbruikers en ook investeerders in Nederland, nog altijd nou ,zoals dat heet "de vinger op de knip houden"--de werkgelegenheids-cijfers over september : de werkloosheid is weer iets gestegen , met 2000 naar 685.000. Dit is vooral ook te verklaren, doordat de zogenaamde schoolverlaters van het einde van afgelopen school-studiejaar 2012-2013 ,nog geen werk/emplooi hebben kunnen vinden.. Vrijdag 11 oktober jongstleden is er door het kabinet Rutte-2 (de coalitie van VVD en PvdA, liberalen en socialisten, dat sedert vorig jaar 5 november 2012 aanzit en welk kabinet in de Tweede Kamer, het parlement een meerderheid heeft, maar in de senaat, de Eerste Kamer net niet), een akkoord gesloten met de SGP (Staatskundig Gereformeerde Partij) ,met de Christenunie en met D66, met welke partijen de coalitie van VVD en PvdA ook in  de Eerste Kamer een meerderheid heeft, een akkoord gesloten over vooral het financieel-economisch-sociaal beleid in Nederland voor de komende jaren, uiterlijk tot een dag in mei 2017, wanneer er weer reguliere Tweede Kamer-verkiezingen in Nederland op het programma staan ; wij wachten af wat dat akkoord voor gevolgen voor de Nederlandse economie zal hebben.).--------In de loop van vorige maand , november 2013 , werden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weer nieuwe cijfers over de Nederlandse economie verwacht , zo rond 12 november toen , werden de groeicijfers van de Nederlandse economie over het afgelopen derde kwartaal van dit jaar , juli augustus en september 2013 ten opzichte van een jaar daarvoor verwacht , alsmede ook ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar 2013 , april mei en juni 2013 ...en omstreeks de 18e november werden van het CBS de werkloosheid-cijfers en dergelijke over vorige maand oktober verwacht .De inflatie ( de zogenaamde geldontwaarding ), is in Nederland ,in oktober jongstleden voor het eerst sedert 2011, (ten opzichte van een jaar ervoor) , beneden de 2 procent uitgekomen , namelijk op  1,8 procent ....Dinsdag  12 november 2012 zijn de uitvoer/export en invoercijfers van het CBS  over september jongstleden 2013 bekend geworden . Er valt weinig van te zeggen . De uitvoer/export was een ietsje gedaald , ten opzichte van een jaar ervoor en de invoer een ietsje gestegen. Het overschot op de handelsbalans van Nederland (dus wat wij meer uitvoeren dan dat wij invoeren ) , bedroeg in september jongstleden ongeveer 3,5 miljard euro .
 71. HET IS ONGELIJK VERDEELD IN DE WERELD . Dat gaat mij tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel in . Veel mensen , zo is ook de situatie in Nederland , hebben een achterstand . Dat kan zijn arme ouders , een ziek broertje of zusje , slecht behuisd bijvoorbeeld met veel lawaai of een verbouwing of slecht gelegen , niet goed opgeleide ouders en nog veel meer . In zo'n situatie is het moeilijk leren en studeren en daardoor ook kan je niet een goede baan vinden en mis je veel aansluiting op allerlei gebied , waardoor je vaak steeds verder achterop raakt , zo ook met name je kinderen .Er zijn veel gevestigde machten die van het kapitalisme zijn en die (aldus) geld en de macht en zo bij hun zelf willen behouden en mensen met andere opvattingen tegenwerken hogerop te komen . Ik heb gekozen voor het socialisme , het democratisch socialisme als ideologie als levensopvatting om het grote onrecht te bestrijden en als syteem van maatschappij-inrichting dat er in de toekomst gaat komen .
 72. Mijn verontschuldigingen, dat mijn site zolang er niet was.Sedert de zomer van 2010 is hij er weer ! Enige tijd geleden heb ik vernomen dat een versie van mijn oorspronkelijke website van plusminus juni 2008 bewaard is gebleven. Degene die er een backup van zou hebben heeft zich inmiddels gemeld.Deze persoon heeft mij echter naar een ander verwezen en ik hoop dat die ander binnenkort de oorspronkelijke website van plusminus juni 2008, zal gaan leveren.  ----- ..............Frank 
 73. Hier komt (hopelijk binnenkort. maar het kan nog lang duren , misschien pas in het einde van 2014, ) een   ---- tekst-button www.google.nl (HYPERLINK)---  waar je op kan klikken, om een versie van mijn oorspronkelijke website van bijvoorbeeld plusminus juni 2008 te kunnen bezichtigen. 
 74. April vier jaar geleden 2012 was het weer maand van de filosofie! Het onderwerp vorig jaar was "de ziel" .Ik vind ook , dat wij "ons brein" zijn, maar omdat veel eigenschappen van de mens oneindig ingewikkelder zijn dan zich met een paar honderd miljard hersencellen, die alleen als schakelaar zouden werken, laat verklaren, ben ik het met veel denkers, waaronder de Nederlandse filosofen Bas Haring en Bert Keizer , tevens arts en de grote filosofen Danniell Bennett uit de Verenigde Staten en Markus Gabriel uit Duitsland, eens dat de mens wel een  VRIJE WIL heeft. Wij mensen zijn ook verantwoordelijk : over de zorg en het welbevinden van de medemens , over de natuur , het leefmilieu en de verandering van het klimaat en over handhaving van de vrede .
 75. April  jaar 2013 was het weer de maand van de filosofie ! Het onderwerp was "schuld en boete" en het gaat vooral over economie.
 76. Het is door gegaan !!! De G8 van de hedentendaagse grootste filosofen van over de hele wereld , naar Nederland , in de maand april 2014 is  door gegaan . Deze conferentie van de 8 hedendaagse grootste filosofen van over de hele wereld , georganiseerd door ondermeer Filosofie Magazine ,ja met  hoofdredacteur Daanie Roovers , ja nog steeds !!,en de omroep Human , in Nederland , komend voorjaar , april 2014  !!! ---Het is nog niet bekend welke 8 filosofen ervoor zijn uitverkoren ;   John Gray  (  uit Groot-Brittannie , auteur van onder andere "Strohonden" ), Jurgen Habermas ( de nou reeds 84 jaar oude filosoof en publicist uit de bondsrepubliek Duitsland ), Richard Dawkins ( de Britse plant- en dierkundie ), Danniel  Dennet (de natuurkundige en publicist uit de Verenigde Staten ), Martha Nussbaum  , Peter Sloterdijk (de vermaarde hoogleraar en publicist uit de bondsrepubliek Duitsland , die begin november jongstleden nog in Nederland was , voor onder andere een lezing ) en  Alain Botton.( de Zwitser )....., zou ik ervoor aanbevelen---(later hierover meer) N.B.  Peter Sloterdijk en ook John Gray zijn gekomen. Daniel Dennett heeft op het laatste moment afgezegd . Het thema van deze maand van de filosofie , april 2014 , is : techniek en moraal . Denk er aan : niet alle vooruitgang is goed !! En : wat willen wij met ons recht op privacy ? Vinden wij allen wel echt , dat wij in het openbaar iets over ons zelf moeten vertellen en mogen de overheid , de autoriteiten misschien iets van ons weten , waar wij politiek en ethisch staan ? 
 77. Ik heb recent nog meer van de Schotse filosoof David Hume (1711-1776) en van Karl Popper (1902-1994) gepubliceerd .
 78. Ik zal in verband met de wetenschaps-filosofie wat publiceren, over filosofie, op de pagina  inl. filosofie en ook van vooral   Aristoteles (Griekenland, 384 -322 voor Chr.), Thomas van Aquino (Italie, Frankrijk, Duitsland circa 1225-1274), de tijdgenoten Francis Bacon (Groot-Brittannie, 1561-1626)en Rene Descartes (Frankrijk, Nederland, Zweden 1596 -1650) ,David Hume (Schotland,1711-1776), Immanuel Kant  (Duitsland/Rusland 1724- 1804), Bertnand Russell (Groot-Brittannie, 1872-1970) en Karl Popper op(Oostenrijk-Groot-Brittannie,1902-1994) op de pagina de de filosofen ook, ook in de verdere toekomst einde 2013 en 2014 en verder. Van Karl Popper zal ik vanuit zijn latere wetenschap-filosofische werk, van na de Tweede Wereldoorlog, van na 1945 dus, binnenkort uitleggen over wat en waarom de zogenaamde metafysica niet-wetenschappelijk is, onder andere "kwakzalverij" en "sterrenwichelarij"("astrologie") en "waarzeggerij", -zoals de toekomst voorspellen uit een glazen bol, of vanuit hoe een kaartspel is na het schudden, als ook "alchemie"-zoals de overtuiging ervan, dat er uit lood goud gemaakt kan worden zijn niet-wetenschappelijk, omdat er bijvoorbeeld geen enkel bewijs, geen enkele aanwijzing is, dat deze praktijken het beoogde doel bereiken .
 79. Op de pagina onderwerpen wiskunde komt een beschouwing over functionaalanalyse, met name de ideeen en methoden er van. Er komt van mij ook een nadere uitleg over de eigenwaarden van een matrix, de eigenwaarden, het spectrum van een operator, de karakterestieke vergelijking, uitleg over het eindige aantal van eigenwaarden en de toepassing er van, in situaties waarin de verschillende eigenwaarden verband houden met de gewone toestand, de eerste aangeslagen toestand, de tweede aangeslagen toestand enzovoorts van bijvoorbeeld de elektronen in een halfgeleider of in een metaal, bijvoorbeeld, koper of  silicium, wanneer er licht op valt, in verband met het wiskundig model dat bij deze kwantum-situatie-dat is dit kwantumsysteem hoort, dat correspondeert met het bijbehorende eigenwaarden-probleem met het spectrum van een operator.
 80. Recent ben ik begonnen met een SPECIALISATIE van de functionaalanalyse van de wiskunde, met een toepassing hiervan van een eigenwaarden-probleem van een spectrum van een operator, in verband met een bijbehorend probleem van de natuurkunde.
 81. N.B. Aan iedere universiteit en andere Nederlandse instellingen van onderwijs moet je, nadat je de verplichte vakken hebben zo' n beetje gedaan hebt, komen met een SPECIALISATIE, ;je moet zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek correct kunnen verrichten en de uitkomsten van bijvoorbeeld natuurkundig laboratorium onderzoek kunnen verklaren met de wetten van de natuurkunde.
 82. In de zomer van 2014 ben ik begonnen met publiceren op de subpagina onopgeloste problemen van de wiskunde van de pagina onderwerpen wiskunde, over bijvoorbeeld onderzoek naar hoe het komt en hoe bewijs je ,dat bepaalde stellingen van de FUNCTIONAALANALYSE wel van toepassing zijn met operatoren van EINDIG-dimensionale vectorruimten en niet met operatoren van ONEINDIG-dimensionale vectorruimten en ook wel eens andersom. Nieuw, zo de laatste 10 - 15 jaar, is hierbij de introductie van het begrip COMPACT van de wiskunde voor het bewijzen van bepaalde stellingen over operatoren over oneindig dimensionale vectorruimten.
 83. Op de pagina onderwerpen wiskunde hoop ik in de komende tijd te kunnen publiceren over de niet zo lang geleden bewezen wiskundige equivalentie van de (wiskundige ) onzekerheids-relaties van het onzekerheids-principe van de kwantummechanica van Werner Heisenberg (van plusminus 1926) en de (wiskundige) vergelijkingen van de kwantummechanica van Erwin Schrodinger (ook van plusminus 1926)-(zie ook hierover op de subpagina kwantummechanica van de pagina onderwerpen natuukunde van deze site) en over in het vervolg daarop in de late twintiger-en dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw -de toe te passen- door de oorspronkelijk Hongaarse wiskundige , later uit de uit de Verenigde Staten -John von Neumann, deze ontwikkelde onder andere ook  de zogenaamde von Neumann-algebra's.
 84. De komende weken-maanden zal ik de pagina: de 23 wiskundeproblemen van David Hilbert verder bijwerken, met onder meer over welke van de 23 problemen tot op heden opgelost zijn en welke (nog) niet en van welke problemen van de 23 is aangetoond dat ze niet op te lossen zijn. Met vaak ook een nadere omschrijving van die wiskunde-problemen en ook indien mogelijk het wiskundig bewijs van bijvoorbeeld de oplossing van die van de 23 problemen die tot op heden opgelost hebben kunnen worden.
 85. Meer over de GESCHIEDENIS VAN DE TECHNIEK. ( zo vanaf half maart 2014 ).
 86. Ook tegenwoordig veel meer op de pagina onderwerpen natuurkunde, met over diverse onderwerpen van de natuurkunde, vooral op de sub-pagina's nadere beschouwingen en met behulp van wiskunde omschrijvingen ("onder wiskundige termen gebracht") over de relativiteitstheorieen, kwantummechanica (eerst nog de komende tijd een wiskundige onderbouwing de onzekerheids-relaties van het onzekerheidsprincipe van de kwantummechanica van Werner Heisenberg en ook een wiskundige onderbouwing van de vergelijkingen van de kwantummechanica van Erwin Schrodinger, met binnenkort ook een AFLEIDING van de (wiskundige ) onzekerheidsrelaties van Heisenberg en ook een AFLEIDING van de (wiskundige) vergelijkingen van Schrodinger en over de snaartheorie (eerst nog een omschrijving ervan met Nederlandstalige tekst),de komende tijd. Ook binnenkort weer eens wat meer op de pagina astronomie/sterrenkunde en de pagina scheikunde/chemie.   
 87. ZONNE-ENERGIE ....In 2008 ben ik naar een bijeenkomst met de Technische Universiteit Delft geweest over energie--elektriciteit IN DE TOEKOMST. Daar is medegedeeld, dat zonne-cel-energie nou nog duur is; ongeveer tien keer zo duur als elektriciteit --in Nederland-- uit aardgas of uit een steenkolencentrale. de produktiekosten van die elektriciteit is ongeveer 5 cent per kilowattuur. Anno de herfst van 2012, waren de kosten , waarbij je ook de kosten van transport, distributie en anderssoortige infrastrucfuur kunt indenken, met de kosten voor bijvoorbeeld milieu, ongeveer 20 eurocent voor een particulier huishouden  per kilowattuur.  De produktie-kosten voor  zonnecel-energie waren tot voor enige tijd nog ongeveer 50 eurocent per kilowattuur.  Pas in 2040-2050 zal het onderzoek; zeker ook aan de technische universiteit Delft zover gevorderd zijn, dat de zonnecelelektriciteit ook ongeveer 5 eurocent per kilowattuur zal kosten. DIT ZAL DE TOEKOMST MOETEN WORDEN. Volgens mij zullen we het tot die tijd nog met aardgas en eventueel zo schoon mogelijke steenkool moeten doen, aangevuld met windturbine-elektriciteit. (op de pagina  onderwerpen natuurkunde kun je de komende tijd wat verwachten over de theorie en de (technische ) praktijk van de zonne-energie-cellen . (Solar Energy) ( meer ook op de pagina actueel van deze website) .
 88. Eerder in het jaar 2012 zijn er berichten in de pers gekomen, dat de produktie van zonnecel-energie momenteel ongeveer 21 eurocent per kilowattuur kost, wat bij de huidige kosten van ruwe aardolie , aardgas en steenkool op de internationale markten ongeveer gelijk is aan de tarieven voor   elektriciteit momenteel in Nederland met aardgas- aardolie- en steenkolen------elektriciteits-centrales is,    zodat het wat de kosten betreft nou rendabel is om grootschalig over te gaan op elektriciteit-levering met behulp van zonnecellen-elektriciteit uit bijvoorbeeld zonnepanelen. ( meer op de pagina actueel van deze website)
 89. Nou in 2016 kost de produktie van zonnecel-energie al minder dan 5 eurocent per kilowattuur en is daarmee in veel landen goedkoper geworden dan de produktie van elektriciteit met aardgas , aardolie of steenkool . Ook de technieken voor opslag van elektriciteit , vooral in batterijen , hebben voortgang geboekt . Zie hierover de reportage van Tegenlicht op de VPRO-televisie van 14 maart 2016 . (binnenkort meer hierover ).
 90. Op de Technische Universiteit Delft , heb ik recent , deze herfst , dit studiejaar  2014-2015 met colleges elektrotechniek , van een elektrotechniek-ET-cursus Solar Energy vernomen ,dat er tegenwoordig zonne-energie-cellen ( bijvoorbeeld c-Si -Silicon-cellen) op de markt zijn , die per stuk , indien belicht  ( "illuminated" ) ,bijvoorbeeld door zonlicht maar het kan ook door anderssoortig licht , stroom leveren met een stroomsterkte van  5  ampere en er is dan een spanningsverschil over zo'n zonnecel van  0, 5  volt. Deze zonne-energiecellen moet je in serie opstellen . ( in serie schakelen ) . Wanneer je nou zeg 100 van dit soort zonne-energie-cellen in serie schakelt en ingeval dan al die  100 zonne-energiecellen zijn belicht , met name door zonlicht , dan is de stroomsterkte van de elektriciteit geleverd door deze in serie geschakelde zonne-energiecellen   5  ampere  en het spanningsverschil van deze 100   in serie geschakelde zonne-energiecellen, is dan , ingeval ze alle worden belicht  100  keer 0,5  volt   is   50  volt . Het geleverde vermogen elektriciteit is in dat geval dan  ( stroomsterkte  keer spanningsverschil )  is   5  keer  50  watt  is  250  watt.  ( meer hierover op de pagina actueel van deze website; inmiddels ben ik geslaagd voor de cursus solar energy . ). zie ook eventueel :  www.tudelft.nl     .----------------------------------------
 91. Sedert  2012 zijn er, nadat er scheurtjes met mogelijke lekkages van radio-activiteit zijn geconstateerd, in enkele kerncetrales van Belgie, zowel in enkele ten noorden van Antwerpen als in enkele nabij Thiangle ,ten noorden van Luik, verschillende kerncentrales in Belgie op last van de regering--Di Rupo gesloten. Eind mei dit jaar 2013 zijn in Belgie, bij Doel, ten noorden van Antwerpen toch weer enkele kernreactors opgestart.Inmiddels heeft het Belgische kabinet wel inmiddels besloten, om net als in Duitsland en Zweden, binnen afzienbare tijd de kernenergie-centrales in Belgie te sluiten._Recent zijn ook in Japan de plannen ver gevorderd , om met kernenergie te stoppen , maar  dat gaat nou toch nog niet door voorlopig.._____Kernenergie dat is elektriciteit geproduceerd doormiddel van splitsing van kernen van atomen, waarbij levensgevaarlijke en de dood kunnen veroorzakende radio-activiteit vrijkomt is niet helemaal veilig. De enorme hoeveelheid energie die bij kernsplitsing die in een met name voor elektriciteit-opwekking functionerende kerncentrale steeds weer vrijkomt, die energie ook bestaande uit de dood van levend weefsel dus ook mensen kunnende veroorzakende radio-actieve gammastraling  zie hierover ook hier direct beneden--is een niet geheel beheersbaar proces. Er worden meters dikke wanden van vooral beton en lood omheen gebouwd maar er blijft een kans dat er een kernramp ontstaat dat vele duizenden vierkante kilometers in de omtrek radio-actieve besmetting kan veroorzaken.. Je kunt met kernenergie-centrales veiligheidsmaatregelen nemen wat je wilt , hoe dik je ook loden en betonnen wanden, vele meters dik , je om de reactor bouwt , je kunt het kernsplijtingsproces toch niet helemaal beheersen . Er is altijd een risico op een rampzalige ontploffing.....***************GEVAAR.....DANGER......GEVAAR....DANGER....Radioactiviteit is levensgevaarlijk, kan de radioactieve ziekte veroorzaken die de dood tot gevolg kan hebben....GEVAAR....DANGER....GEVAAR...DANGER..
 92. *****Er zijn in de loop der tijden, dat er kernenergie in de wereld is, namelijk sedert eind 40-er jaren van de vorige eeuw tot op heden, dat wil zeggen de tijden dat er elektriciteitsopwekking is in de wereld, door middel van kernenergie, dat is door middel van opwekking van elektriciteit in energiecentrales, waarin regelmatig kernsplitsing plaatsvindt, waarmee elektricitiet wordt opgewekt, 3 grote rampen geweest, te weten de bijna ""meltdown"" in 1979 , in de kernenergiecentrale van Harrisburg in het oosten van de Verenigde Staten, in 1986, met ""meltdown"" ,in de kernenergiecentrales van Tsjernobyl, nabij Kiev, de hoofdstad van de huidige Oekraine en in 2012, met ""meltdown"", in de kernenergiecentrales, ongeveer 500 kilometer van Tokio, de hoofdstad van Japan.....Een ""meltdown"" is een ramp in een kernsplitsingsreactor, waarbij de kernsplitsingsprocedure zodanig uit de hand is gelopen, dat het zeer radioactieve deel van die reactor, door de metersdikke wanden van vooral beton en lood (zie hierboven ook) is gaan raken, vooral naar beneden, waardoor zeer hoge radioactiviteit in de buitenwereld tot op vele tientallen-honderden kilometers weleens vanaf de reactor is gekomen.
 93. Sedert enige maanden is er nou , 2015 , een procedure in de gang gezet voor het verkrijgen van de diverse benodigde vergunningen , van het Nederladse ministerie van Infrastructuur en milieu , voor het volkomen veiligen 'ontmantelen" van de kernreactor van Petten in de provincie Noord-Holland . Deze (kleine ) kernsplitsings-reactor is jarenlang gebruikt geweest , voor het produceren van bepaalde radio-actieve isotopen , veelal voor medische doeleinden .
 94. Ik ben er voor dat alle kerncentrales van Belgie gesloten worden en dat er dan door Nederland ---sinds enkele jaren voeren wij weer elektrische stroom uit---er elektriciteit aan Belgie, indien nodig, geleverd gaat worden.
 95. Inmiddels (voorjaar 2016) wil een meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer dat de Belgische kerncentrales van Doel en Tihange onmiddellijk gesloten worden , vanwege de vele incidenten die ermee geweest zijn , ook recent weer.
 96.  En : Borssele gaat dicht !!!!!!!!!!!

 

 1.  

 

 

Top